Udtagning af lavbundsjord: Ny ekspertgruppe skal være med til at realisere landbrugets grønne potentiale

04-09-2022

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn kan i dag sætte navne på medlemmerne i en ekspertgruppe, der skal finde frem til nye forslag til at udtage lavbundsjorder i dansk landbrug. Ekspertgruppen med borgmesteren fra Middelfart Kommune som formand er et blandt flere initiativer fra aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug, som et bredt flertal i Folketinget indgik den 4. oktober 2021.

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser. Med den seneste aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 blev det besluttet at fastlægge en drivhusgasreduktion af landbrugets udledning på 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990. Dette skal blandt andet ske gennem udtagning af 100.000 hektar lavbundsjorder og randarealer, som aftaleparterne har sat som ambition. 

Det er et ambitiøst mål, som kræver nye metoder og anbefalinger til at forbedre udtagning af lavbund. 

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn har derfor nu nedsat en ekspertgruppe, der skal finde frem til en række anbefalinger til, hvordan man på nye og anderledes måder effektivt kan udtage lavbundsjord.

Arbejdsgruppen får borgmesteren i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, i spidsen og er en af initiativerne fra den seneste landbrugsaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik i efteråret 2021. 

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn udtaler: 

”Udtagning af lavbundsjorder er en af nøglerne til at realisere den grønne omstilling af dansk landbrug. Men udtagning er hamrende svært, og det kræver samarbejde på tværs af en masse aktører og nytænkning for at realisere vores ambitiøse mål. Jeg er derfor utrolig glad for i dag at kunne sætte navn på medlemmerne i ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder. Sammen med Johannes Lundsfryd Jensen har vi nu samlet en række specialister, som i fællesskab skal være med til at ryste posen og finde frem til, hvordan vi kan komme i mål med selv de sværeste hektarer lavbundsjord.”

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen udtaler:

”Jeg er rigtig glad for at blive sat i spidsen for denne svære opgave. Hvis opgaven med udtagning af lavbundsjorder skal lykkes, er der brug for, at vi tænker nyt og får inddraget alle perspektiver. Jeg er derfor optaget af, at vi kommer hurtigt i gang, og at vi kommer hele vejen rundt.”

Læs kommissoriet for ekspertgruppen her.

Fakta

 • Samlet set er der på nuværende tidspunkt, på baggrund af tal fra de tre styrelser (MST, NST og LBST), igangsat udtagning af potentielt ca. 16.300 hektar inkl. randarealer. Dette tal dækker over tilsagn, der er givet, eller projekter, der er påbegyndt siden 2021.
   
 • Ekspertgruppen skal arbejde på to delrapporter og forventes at komme med konkrete anbefalinger i løbet af 2023.  Der er afsat 3 mio. kroner årligt fra 2022 – 2024 til ekspertgruppens arbejde. Ekspertgruppen.
   
 • Ud over ekspertgruppen er der også igangsat andre initiativer til at styrke mulighederne for udtagning af lavbundsjord. Der er ved at blive fundet udtagningskonsulenter, der skal rådgive og hjælpe landmændene. Og der er nedsat en task-force, der skal sikre hjælp til de tekniske udfordringer.
   
 • Landbrugsstyrelsen har netop lanceret hjemmesiden udtagning.dk, som skal give svar på, hvad udtagning af lavbundsjorder er, hvilke tilskud til udtagningsprojekter der findes, og hvordan staten understøtter udtagningsindsatsen.

Oversigt over ekspertgruppen:

Formand:

 • Johannes Lundsfryd Jensen (borgmester i Middelfart Kommune)

Medlemmer: 

 • Mogens Greve (Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi)
 • Jakob Vesterlund Olsen (Københavns Universitet, IFRO)
 • Jørgen Primdahl (Københavns Universitet, IGN)
 • Anne Kristine Munk Mouritsen (Landinspektør)
 • Karen Poulsen (Naturstyrelsen)
 • Rikke Thomle-Andersen (Miljøstyrelsen)
 • Jesper Graversen (Landbrugsstyrelsen)
 • Jytte Gad Lauridsen (Direktør, Rebild Kommune)
 • Jesper Hansen (Limfjordsrådet)
 • Irene Asta Wiborg (SEGES)
 • Søren Hermansen (Energiakademiet)

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk