Millionstøtte på vej til danske fiskere efter Brexit

15-09-2022

Den økonomiske redningskrans til danske fiskere efter Brexit er godt på vej. Den 15. september åbner to støttepuljer, så fiskerne får mulighed for at ansøge om ophugningsstøtte og kompensation for tabt omsætning.

Det britiske farvel til EU skabte chokbølger gennem Europa, og Brexit har haft store konsekvenser for det danske fiskeri – bl.a. ved en reduktion af danske fiskekvoter.

I december 2021 blev regeringen og samtlige partier i Folketinget derfor enige om en politisk aftale, der fordeler 1,3 mia. kr. fra EU’s såkaldte Brexit-reserve til fiskerierhvervet.

Nu åbner to af puljerne under Brexit-reserven, nemlig en ordning til ophugning og ombygning af fiskefartøjer på samlet 204,4 mio. kroner og en ordning for kompensation for tabt omsætning i første kvartal 2021 på 25 mio. kroner. Danmark er blandt de første lande i EU, som er klar til at åbne større støtteordninger under Brexit-reserven.

Puljerne kan søges via Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Fiskeriminister, Rasmus Prehn:

”Brexit var et hårdt slag for dansk fiskeri. Kvoterne blev fra den ene dag til den anden færre, og det har naturligvis ramt erhvervet på indtjeningen. Sammen med et bredt flertal i Folketinget har regeringen aftalt en støttepakke til fiskere, følgeerhverv og lokalområder, som indeholder direkte kompensation til fiskerne, for de tab de har lidt. Nu gør vi klar til at sende knap 230 mio. kroner afsted, der skal sikre en bæredygtig fremtid for dansk fiskeri. Både ved kompensation til fiskerne for reduktion af fiskekvoterne og hjælp til de fiskere, der vil forlade erhvervet, så de kan gøre det nogenlunde tørskoet.”

Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen:

”Jeg er glad for, at Brexit-kompensationsmidlerne nu begynder at komme ud til fiskerne. De er længe ventede, og de falder på et tørt sted. Det kan medvirke til, at grundlaget for at drive fiskeri bliver bedre. Og så ser jeg naturligvis frem til, at kvoteværdi-kompensationsordningen, som er den væsentligste af ordningerne, også kommer på plads. Så kan fiskerne for alvor kigge fremad.”

Fakta

  • Den 15. september åbnes der for ansøgninger til de første to ordninger under Brexit-reserven. Ordningen for kompensation for tabt omsætning, hvor der er afsat 25 mio. kr. Og ophugningsordningen, hvor der er afsat 204,4 mio. kr. Ansøgning foregår via Fiskeristyrelsens hjemmeside.
  • Efter Brexit vedtog EU at oprette en såkaldt Brexit-reserve. Den danske udmøntning af midlerne til fiskerisektoren blev fastsat i aftale af 16. december 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Læs aftalen her.
  • Aftaleparterne blev her enige om at fordele samlet ca. 1.272,7 mio. kr. fra EU's Brexit-reserve til fiskerisektoren med henblik på at kompensere fiskerne for reduktion af fiskekvoter og for at hjælpe sektoren og lokalsamfundene til en omstilling til forholdene efter Brexit.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk