Enighed om fiskeriet i Østersøen for 2023

17-10-2022

EU’s fiskeriministre er netop nået til enighed om næste års kvoter for fiskeriet i Østersøen. Kvoterne blev igen i år fastsat på et lavt niveau i tråd med den biologiske rådgivning og forvaltningsplanen for Østersøen.

EU’s fiskeriministre fik mandag i Luxembourg forhandlet sig frem til en aftale om kvoterne for næste års fiskeri i Østersøen. Aftalen kom efter, at BALTFISH, der er et regionalt samarbejdsforum om fiskeriforvaltningen i Østersøen, sent søndag aften fandt frem til et fælles kompromisforslag om kvoterne i Østersøen.

Kommissionen havde allerede inden forhandlingerne lagt op til endnu et år med lave kvoter, fordi både bestandssituationen og miljøtilstanden i Østersøen er alvorlig. EU-landene valgte i høj grad at følge Kommissionens forslag.

Der er fortsat store udfordringer i Østersøen, hvilket også afspejles i aftalen. Kvoterne for torsk i både den vestlige og østlige Østersø opretholdes på samme lave niveau som i 2022 på henholdsvis 489 tons og 595 tons. Det er kvoter, som alene må fanges som bifangst, som det også var i 2022. Lukkeperioderne videreføres endvidere uændret i forhold til 2022. Også sildekvoten i den vestlige Østersø fastholdes uændret på 788 tons og må ligeledes kun fanges som bifangst.

Ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråd er tilstanden for laks i dele af Østersøen også fortsat under pres, hvilket også afspejlede sig i Kommissionens forslag. Derfor er aftalen landet på en uændret kvote på 63.811 styk, som også kun må fanges som bifangst.

I det rekreative fiskeri i den vestlige Østersø fastholdes reglen om, at lyst- og fritidsfiskere kun må tage et styk torsk med i land pr. dag, idet der dog er totalforbud mod rekreativt fiskeri efter torsk fra 15. januar til 31. marts 2023. Rekreativt fiskeri efter torsk i den østlige Østersø (underområde 25 og 26) er fortsat forbudt hele året. Reglerne fastholdes også uændrede i det rekreative fiskeri efter laks i 2023, hvor der kun må hjemtages en fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person.

Fakta

EU kvoter i Østersøen i 2023 med særlig interesse for Danmark:

  • Torsk i den vestlige Østersø: 489 tons til bifangst (uændret i forhold til 2022, oprindeligt forslag uændret)
  • Torsk i den østlige Østersø: 595 tons til bifangst (uændret i forhold til 2022, oprindeligt forslag uændret)
  • Sild i den vestlige Østersø: 788 tons til bifangst (uændret i forhold til 2022, oprindeligt forslag uændret)
  • Sild i den centrale Østersø: 70.822 tons (+32 pct. i forhold til 2022, oprindeligt forslag var +14 pct.)
  • Brisling: 224.114 tons (-11 pct. i forhold til 2022, oprindeligt forslag var -20 pct.)
  • Rødspætte: 11.313 tons (+25 pct. i forhold til 2022, oprindeligt forslag uændret)
  • Laks: 63.811 styk (uændret i forhold til 2022, oprindeligt forslag uændret)

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk