Nu skal alle trawlere i Kattegat have kamera på fangstbåndet

16-03-2022

For at styrke den historisk truede torskebestand og redde jomfruhummerfiskeriet i Kattegat har fiskeriminister Rasmus Prehn besluttet at gøre kameramonitorering af fangsten obligatorisk på kutterne.

For fremtiden vil der være kamera over sorteringsbåndet på de bundtrawlere, som fisker efter jomfruhummere i Kattegat.

Det har fiskeriminister Rasmus Prehn besluttet efter flere drøftelser med Folketingets partier, erhvervet og DTU Aqua.

Beslutningen skal sikre, at dansk jomfruhummerfiskeri kan fortsætte, og at den kritisk pressede torskebestand bliver styrket.

Siden 2020 har 12 kuttere i Kattegat været en del af et forsøgsprojekt med kamera over sorteringsbåndet. Det skete som led i en aftale med EU i 2019, der sikrede danske fiskere en såkaldt bifangstkvote på torsk, som uundgåeligt ryger med, når man fisker efter jomfruhummere med trawl.

Tal fra DTU Aqua viser dog, at 65 procent af de torsk, der blev fanget i 2020, ikke bliver registreret, men i stedet smidt ulovligt over bord. Oftest livløse.

På kuttere med kamera er udsmidet fem procent.

Fiskeriminister Rasmus Prehn siger:

"Havmiljøet er historisk presset. Torsken kæmper for sin overlevelse, og det tager jeg dybt alvorligt. Hvis vi også i fremtiden skal have torsk i Kattegat, bliver vi nødt til at tage skeen i den anden hånd. Derfor skal fartøjer i Kattegat fremover have kamera over sorteringsbåndet, så vi passer bedre på torsken. Samtidig har vi en klar aftale med EU: Hvis der ikke er kamera på kutterne, så er bifangstkvoten på torsk i alvorlig fare. Det sidste vil betyde et totalt stop for jomfruhummerfiskeri i Kattegat. Derfor har jeg valgt kameraer. Hvis prisen for fiskeriets overlevelse er at filme de fisk, der bliver fanget, og de hænder der sorterer dem, så synes jeg, at vi skal spytte i næven og sige, at det er en aftale"

De store pelagiske fartøjer i Danmarks Pelagiske Producentorganisation meldte i indeværende måned ud, at de frivilligt monterer kameraer på deres fartøjer. Det følger ministeriet tæt.

Fakta

  • Torskebestanden i Kattegat er siden slutningen af halvfemserne faldet med cirka 90 pct.
  • Der blev i 2021 landet jomfruhummer i Kattegat for en værdi af 109 millioner kr.
  • Fiskeristyrelsen vil stå for at montere kamera på de cirka 100 fartøjers fangstbånd i løbet 2022.
  • Der er tale om kamera, der peger direkte mod fangstbåndet, så risikoen for at identificere de pågældende fiskere minimeres.
  • Fiskeristyrelsen evaluering med forsøgsprojektet kan læses her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk