Kampen for korn ud af Ukraine fortsætter

13-06-2022

Fødevareminister Rasmus Prehn tager mandag morgen d. 13. juni til Luxembourg for at mødes med sine kollegaer i EU og fortsætte drøftelserne om kornkrisen i Ukraine. Vi skal stadig være varsomme over for Ruslands tomme løfter, og derfor skal arbejdet med alternative fragtruter fortsat prioriteres højt i EU, lyder det fra ministeren op til mødet.

Vi står i en alvorlig situation og oplever en af de største kriser i Europa siden anden verdenskrig. Det har store konsekvenser. Verdens fattigste lande mangler Ukraines bugnende kornlagre, der i flere årtier har leveret dyrebart korn til netop verdens fattigste lande. Men den russiske blokade af Sortehavet gør, at kornet ikke kan sejles til Nordafrika og Mellemøsten. EU-Kommissionen fremlagde derfor den 12. maj 2022 en meddelelse om støtte til alternative fragtruter – de såkaldte solidaritetsbaner – for korn ud af Ukraine, da de ukrainske afskibningshavne ved Sortehavet siden krigens begyndelse har været blokeret af den russiske flåde. Emnet var også senest et tema ved EU’s regeringschefers topmøde, der fandt sted den 30.-31. maj 2022.

Fødevareminister Rasmus Prehn er i dag rejst til Luxembourg for at drøfte situationen med sine kollegaer i EU. På mødet vil Kommissionen give en status på arbejdet med at etablere nye fragtruter, mens ministrene også vil diskutere de konsekvenser, som den russiske invasion af Ukraine har for markedssituationen for landbrugsvarer.

”Vi ønsker fra dansk side at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe til i arbejdet med at finde alternative fragtruter til de enorme mængder korn, der skal ud af Ukraine. Selvom det er positivt, at FN har kastet sig ind i kampen, så er der stadig lang vej igen, og vi må ikke lade os forblænde af russernes tomme løfter. Vi skal stadig klø på, og derfor ser jeg frem til at få en status fra kommissionen og endnu en gang sætte en tyk streg under, at vi fra dansk side bakker op”, udtaler minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn.

Programmet for mødet kan læses her: Rådet (landbrug og fiskeri) - Consilium (europa.eu)

Fakta

  • Før krigen eksporterede Ukraine 5 mio. tons korn om måneden. Udfordringen er, at over 90 pct. af den ukrainske eksport af korn normalt transporteres via havne i Sortehavet. Med den nuværende kapacitet vurderer EU’s delegation i Ukraine, at der via land- og søforbindelser er eksporteret 600.000 tons korn i april 2022.
  • Kommissionen har den 12. maj 2022 fremlagt en meddelelse om støtte til alternative fragtruter for korn ud af Ukraine, da de ukrainske afskibningshavne ved Sortehavet siden krigens begyndelse har været blokeret af den russiske flåde.
  • De alternative fragtruter er både via vej og jernbane og via flodtransport (Donau). Det er muligt at eksportere korn via vejnettet igennem Rumænien, Ungarn, Slovakiet og Polen samt via togforbindelse til Polen og Ungarn.
  • Rådsmødet (landbrug og fiskeri) afholdes mandag den 13. juni 2022 med start kl. 11.00 i Luxembourg. Mødet ledes af den franske fødevare- og landbrugsminister. EU-Kommissionen vil blive repræsenteret af fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius, landbrugskommissær Janusz Wojciechowski og sundhedskommissær Stella Kyriakides.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk