Her er de tre nye medlemmer af Det Dyreetiske Råd

04-07-2022

Fødevareminister Rasmus Prehn har udpeget tre nye medlemmer, der skal være med til at gøre Danmark til et endnu bedre land for dyrene.

Tre markante stemmer inden for dyrevelfærd og -etik får en plads ved bordet i Det Dyreetiske Råd de kommende tre år.

Fødevareminister Rasmus Prehn har udpeget de tre nye medlemmer, som er Lena Rohn, fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse, Lina Lind Christensen, general manager i Anima, og Bjarne Klausen, der er adm. direktør i Odense Zoo.

Samtidig bliver Bengt Holst, der også er formand for Den Danske Naturfond, endnu engang udstyret med taktstokken. Han fortsætter som formand og får følgeskab i Det Dyreetiske Råd af ni af de hidtidige medlemmer, der også har fået genvalg af ministeren.

”Der hersker ingen tvivl om, at Danmark er og fortsat skal være et foregangsland, når det kommer til dyrevelfærd. Det er en stor prioritet for regeringen at få skabt et bedre liv for vores dyr – lige fra grisene i stalden til kæledyrene hjemme i stuerne. Med det nye hold på plads er jeg sikker på, at rådet er godt klædt på til mange spændende opgaver de kommende tre år,” siger fødevareminister Rasmus Prehn.

I forbindelse med den nye sammensætning af Det Dyreetiske Råd fra 1. juli 2022 udtræder Pernille Fraas Johnsen, landbrugsfaglig seniorrådgiver i World Animal Protection, og Peter Mollerup, formand for Dyrenes Venner og sammenslutningen af dyreværnsforeninger DOSO.

”Jeg vil gerne sige tak til de afgående medlemmer for deres store engagement. De har hver især bidraget til at skabe fokus på bedre dyrevelfærd i Danmark,” siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Det Dyreetiske Råd, der er nedsat i henhold til dyrevelfærdsloven, følger udviklingen inden for dyrevelfærd med en etisk tilgang. Rådet kan på eget eller fødevareministerens initiativ afgive udtalelser om et emne i relation til dyrevelfærd og dyreetik. Rådet rådgiver ligeledes ministeren i forbindelse med fastsættelse af regler på dyrevelfærdsområdet. Rådet varetager desuden informations- og debatskabende aktiviteter inden for dyrevelfærd og dyreetik.


Rådets sammensætning pr. 1. juli 2022

Formand:

 • Bengt Holst, zoolog med speciale i etologi (dyrs adfærd) og formand for Den Danske Naturfond

Øvrige medlemmer (i alfabetisk rækkefølge):

 • Bjarne Klausen, zoolog og adm. direktør i Odense Zoo
 • Jes Aagaard, biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen
 • Lena Rohn, fødevare- og miljøpolitisk chef i Dyrenes Beskyttelse
 • Lene Munksgaard, professor emerita ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet
 • Lina Lind Christensen, general manager i Anima og bestyrelsesmedlem i DOSO
 • Michael Nielsen, gårdejer og griseproducent
 • Paolo Drostby, kontorchef i Fødevareministeriet, Fødevarer og Veterinær
 • Per Jensen, bestyrelsesmedlem i Forbrugerrådet Tænk og præsident for Dyrenes Beskyttelse
 • Pernille Elisa Hansen, dyrlæge ved Anicura Skovlunde Dyrehospital
 • Sebastian Klein, Tv-vært, forfatter og naturformidler
 • Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Rokilde Universitet
 • Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud, gårdejer og kvægbruger
 • Pernille Fraas Johnsen, landbrugsfaglig seniorrådgiver i World Animal Protection, og Peter Mollerup, biolog og formand for Dyrenes Venner træder ud af rådet med virkning fra 1. juli 2022.

Fakta

 • Det Dyreetiske Råd er nedsat i henhold til dyrevelfærdslovens § 38 og blev nedsat første gang den 7. januar 1992.
 • Rådet består af en formand og mindst 10 andre medlemmer. Medlemmerne beskikkes for en periode på tre år ad gangen.
 • Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger rådets formand og medlemmer. Heraf udpeges to medlemmer efter udtalelse fra dyrevelfærdsorganisationer, to medlemmer efter udtalelse fra landbrugets organisationer og ét medlem efter udtalelse fra Forbrugerrådet Tænk.
 • Fødevareministeren skal ved sammensætningen af rådet så vidt muligt sikre, at der blandt rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der har særlig betydning for løsningen af de opgaver, som er tillagt Det Dyreetiske Råd.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk