194 mio. til klimaomstillingen af landbruget

10-02-2022

Ny pulje til grøn omstilling af dansk landbrug på 194 mio. kroner skal sætte turbo på klimaomstillingen af landbruget.

I dag åbner en ny pulje til grøn omstilling af dansk landbrug. Puljen er målrettet udvikling af teknologier som pyrolyse, hvor gylle og halm omdannes til biokul.

I efteråret 2021 vedtog regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget aftalen om grøn omstilling af landbruget med et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65 procent frem mod 2030. Det svarer til en reduktion på mellem ca. 6 og 8 mio. tons CO2e. Målet skal blandt andet indfries gennem nye teknologier.

Pyrolyse-teknologien har stort potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Biokullet kan spredes ud på markerne og lagre kulstof i jorden i lang tid, og det kan på den måde fjerne CO2 fra atmosfæren. 

Se hele pressemeddelelsen fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet her.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn siger:

”Pyrolyse af halm og gylle er banebrydende og har et stort potentiale til at reducere landbrugets klimaaftryk. Vi står med en teknologi, der kan bidrage kraftigt til grøn forandring i landbruget og blive et nyt dansk vindmølleeventyr. Vi laver en ambitiøs satsning på fremtidens grønne teknologier, der er en vigtig krumtap i at sikre et mere klimavenligt dansk landbrug i fremtiden. Det slog vi også klart og tydeligt fast med den historisk brede landbrugsaftale. For vi lykkes ikke med den grønne omstilling, uden at have landbruget med ombord.”    

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk