Fiskerikommissionen fremrykkes til 1. oktober 2023

22-12-2022

Der er brug for fornyet dialog og en samlet vision for et bæredygtigt fiskeri i Danmark. Det skal ske på baggrund af Fiskerikommissionens arbejde, som i regeringsgrundlaget er fremrykket til d. 1. oktober 2023. I samme ombæring forlænges den tidsbegrænsede kystfiskerordning i 2023, så ordningen kan blive tænkt ind i kommissionens arbejde. Og så udskydes beslutningen om et evt. trawlforbud i Bælthavet, så det kan indgå i den samlede dialog om fremtidens fiskeri til efteråret.

Fiskerierhvervet står over for en række udfordringer. Havmiljøet er presset, og i mange farvande er der færre fisk, hvilket er afspejlet i fiskekvoternes størrelse. Det gør, at nogle fiskere har udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen. Dansk fiskeri står i en opbrudstid. 

Derfor fremrykker den nye SVM-regering i regeringsgrundlaget Fiskerikommissionens deadline til d. 1. oktober 2023 for rettidigt at kunne foretage de relevante ændringer. Der er brug for en fornyet dialog og en samlet vision for et bæredygtigt fiskeri. Så dansk fiskeri både tager hensyn til miljø, økonomi og muligheden for at fastholde og udvikle arbejdspladser i de danske landdistrikter.

Regeringen har i den forbindelse valgt at forlænge den åbne kystfiskerordning et år, så den løber 2023 ud. Det gøres for, at den tidsbegrænsede kystfiskerordning også kan blive tænkt ind i Fiskerikommissionens arbejde. Helt konkret betyder det, at de fiskere, der ønsker at benytte sig af ordningen i 2023, skal søge inden d. 7. januar 2023.

Endelig har regeringen i regeringsgrundslaget besluttet at udskyde beslutningen om et evt. trawlforbud i Bælthavet. Det skyldes, at regeringen ønsker at have en samlet dialog til efteråret om dansk erhvervsfiskeri, hvori udfordringer ved et trawlforbud også skal indgå.

Fiskeriminister Jacob Jensen siger:

”En af de vigtigste opgaver, der ligger på mit bord, er arbejdet med at fremtidssikre dansk fiskeri. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at tage en samlet diskussion om, hvordan vi udvikler et erhverv, som er meget presset lige nu, samtidig med, at vi tager hensyn til havmiljøet og vores fiskebestande. Det skal ske på baggrund af Fiskerikommissionens arbejde, som fremrykkes til d. 1. oktober 2023. Det er vigtigt, at vi sikrer, at fiskerihvervet ikke afvikles, men udvikles i en bæredygtig retning i både økonomisk og miljømæssig forstand.”

Af regeringsgrundlaget fremgår:

”Det danske fiskerierhverv er udfordret, og der er brug for en fornyet dialog og udarbejdelse af en samlet vision for et bæredygtigt fiskeri i Danmark, både i forhold til miljø, økonomi og mulighederne for at fastholde og udvikle arbejdspladser i landdistrikterne. Derfor forlænges den åbne kystfiskerordning i 2023, så den kan blive indtænkt i Fiskerikommissionens arbejde. For rettidigt at kunne foretage de relevante ændringer, fremrykkes deadline for kommissionen til den 1. oktober 2023 som basis for yderligere diskussion om erhvervet, der også skal omfatte udfordringerne ved et eventuelt trawlforbud i Bælthavet”.

Læs mere om Fiskerikommissionen her. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk