EU-Kommissionen godkender dansk landbrugsplan som en af de første

31-08-2022

Danmark er blandt de første lande til at få godkendt den nationale plan for EU’s nye landbrugsreform (CAP-planen). Planen sætter rammerne for, hvordan og under hvilke betingelser de danske landmænd kan modtage landbrugsstøtte under den nye EU-landbrugsreform, der træder i kraft i 2023.

Danmark har d. 31. august fået godkendt den nationale plan for implementeringen af EU’s nye landbrugsreform for 2023-2027. Dermed er Danmark blandt de første lande, der får EU-flueben ved den nationale CAP-plan. Planen danner grundlag for, hvordan EU’s tilskudsordninger og regler skal anvendes i Danmark, når den nye landbrugsreform træder i kraft ved årsskiftet.

En stor del af arbejdet med CAP-planen har bestået i at tydeliggøre, hvordan CAP-planen spiller sammen med de øvrige dele af den ambitiøse grønne landbrugsaftale, som et bredt flertal af Folketingets partier blev enige om sidste år. I CAP-planen er der f.eks. støtte til grøn bioraffinering, klimateknologi-investeringer og en række nye grønne arealordninger, som er blandt nogle af de initiativer, der sætter en markant retning for den grønne omstilling af dansk landbrug i landbrugsaftalen.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, siger:

”Vi har fra dansk side arbejdet benhårdt på at komme i mål med planen for landbruget, så den lever op til kravene for EU’s nye landbrugsreform og samtidig understøtter de ambitiøse mål for grøn omstilling af landbruget, som vi i forligskredsen besluttede i landbrugsaftalen sidste år. Jeg er derfor rigtig godt tilfreds med, at Danmark er blandt de første lande til at få godkendt en national plan. Det har virkelig været en vigtig prioritet for os i forligskredsen, og vi har trampet hårdt i pedalerne for så hurtigt som muligt at skabe klarhed om rammerne for landbrugsstøtten. Det er det, vi ser resultatet af nu.”

Fakta

 • Danmark er blandt den første gruppe af lande, der får godkendt deres CAP-plan. I denne første bølge har også seks andre lande fået godkendt deres nationale plan for implementeringen af EU’s landbrugsreform. Der er tale om Finland, Frankrig, Irland, Polen, Portugal og Spanien.
   
 • Med vedtagelse af CAP-planen vil det fra 2023 være muligt for danske landmænd at søge en række støtteordninger, som f.eks. nye bioordninger og direkte landbrugsstøtte. Det vil også være muligt at søge tilskud til projekter med f.eks. natur-, kvælstof og klimaformål på projektstøtteområdet. I alt kan der i 2023 søges ca. 800 mio. kr. under bio-ordningerne og ca. 4.830 mio. kr. i direkte landbrugsstøtte. Derudover kan der under CAP-planen søges projektstøtteordninger mv. for ca. 1.230 mio. kr. årligt 2023-2027.
   
 • EU’s landbrugsreform blev formelt vedtaget 2. december 2021 og gælder for 2023 til 2027.
   
 • Det er første gang medlemslandene har skulle udforme en national implementeringsplan for EU’s landbrugsreform. Det er denne nationale plan, som kaldes CAP-planen. I Danmark er implementeringen aftalt som en del af landbrugsaftalen fra den 4. oktober 2021.
   
 • Det første danske udkast til CAP-planen blev fremsendt til Kommissionen ved årsskiftet 2021/2022. D. 31. marts 2022 fremsendte EU-Kommissionen en række bemærkninger til den danske plan, ligesom de har gjort til alle andre landes planer. Bemærkningerne udgjorde 34 sider og i alt 237 separate punkter, som Danmark skulle adressere.
   
 • Siden d. 19. juli, hvor en revideret danske CAP-plan blev sendt retur til EU-Kommissionen, har de danske landmænd kunne læse om de forventede tilskudsordninger og regler for den nye landbrugsreform på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk