Fiskeriminister tager til historisk svære kvoteforhandlinger i EU

11-10-2021

Mandag drager fiskeriminister Rasmus Prehn til rådsmøde i Luxembourg for at forhandle næste års fiskekvoter i Østersøen. EU har lagt op til at reducere torskekvoten i vest med 92 pct. efter videnskabelig rådgivning viser, at bestanden er alvorligt presset.

EU Kommissionen fremlægger i år et kvoteforslag, der lægger op til markante nedskæringer på en række bestande i Østersøen. Nedskæringerne berører vigtige bestande for danske fiskere i Østersøen.

Det sker efter, at videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd ICES viser, at flere bestande i Østersøen er alvorligt pressede.

Situationen i Østersøen er historisk dårlig. Det står soleklart efter den videnskabelige rådgivning fra nogle af Europas førende eksperter. Havmiljøet har det simpelthen for dårligt. Det kommer til at få store konsekvenser for fiskeriet. Jeg vil kæmpe for at finde den rigtige balance, når jeg i dag skal forhandle kvoter med mine ministerkollegaer, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Der er mange grunde til, at situationen er så alvorlig i Østersøen. Eksperterne peger på klimaforandringer, højere temperaturer i havene, udledning af kvælstof og flere skarv og sæler i Østersøen, der spiser fiskene.

Fra 4.000 tons til blot 324 tons
EU Kommissionen foreslår en markant reduktion af blandt andet torsk i den vestlige Østersø, sild og laks.

For torsk i den vestlige Østersø foreslår EU Kommissionen en reduktion af torskekvoten på 92 pct., som betyder at kvoten går fra 4.000 tons til blot 324 tons fordelt på alle lande i området. Derudover vil EU begrænse det rekreative fiskeri til én torsk pr dag mod fem i dag.

Den videnskabelige rådgivning er et klokkeklart alarmopkald. Det tager vi selvfølgelig meget alvorligt. Regeringen kæmper for at opretholde og understøtte fiskeri i de små havne til gavn for følgeerhvervene, turismen og lokalmiljøet. Der skal derfor sættes et arbejde i gang, som skal se på, hvordan der kan udvikles fiskerier på andre arter end torsk, siger Rasmus Prehn.

Forhandlingerne om fiskerimuligheder i Østersøen finder sted på rådsmødet i Luxembourg for EU's landbrugs- og fiskeriministre den 11.-12. oktober 2021.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk