Ny populær lavbundsordning sikrer 35.000 tons CO2-reduktioner

26-11-2021

Udtagning af klimabelastende lavbundsjorde er ét af de afgørende værktøjer i landbrugets grønne omstilling. Derfor glæder det fødevareministeren og miljøministeren, at der nu er fundet 170 mio. kr. ekstra, så de landmænd, fonde og kommuner, der med stor iver har ansøgt den nye nationale Klima-Lavbundsordning, kan imødekommes.

Der er nu fundet penge til de 33 landmænd, fonde og kommuner, der har ansøgt om tilskud fra den nye Klima-Lavbundsordning. Det betyder, at der udtages op til 2.339 hektar lavbundsjord og randarealer – eller hvad der svarer til lidt mere end Anholts samlede areal. Det sikrer en årlig CO2-reduktion på mere end 35.000 tons.

Ordningen er den første af sin slags, som er åben for private lodsejere, kommuner og fonde. Samtidig er det første gang, at der tilbydes engangskompensation til lodsejere, og at man ikke benytter sig af jordfordeling, hvilket giver mulighed for hurtig udtagning. Erfaringerne viser, at der er stor interesse blandt private lodsejere i selv at stå for at udtage egne arealer. Det er muligt i den nye ordning.

Succes-ordningen, som administreres af Miljøstyrelsen, er i år blevet ansøgt for ca. 300 mio. kr.  Der var oprindelig afsat godt 90 mio. kr. til ordningen i 2021, men på grund af den store interesse for denne ordning og for Naturstyrelsens projekter samt multifunktionel jordfordeling, er der sammen med andre bevillinger nu sikret ekstra 170 millioner i år til udtagning af lavbundsjorder. Det er med til at sikre at samtlige projekter i Miljøstyrelsens ordning kan igangsættes i de kommende måneder.

Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri:

”Udtagning af lavbundsjorde er afgørende for den grønne omstilling af landbruget. Her leverer vi et vigtigt grønt bidrag. Med sund fornuft går vi nye veje og gør det nemmere at få udtaget lavbundsjorder. Det er gået over al forventning. Det er virkelig godt, for vi står med en stor opgave foran os. Et historisk bredt politisk flertal gav med landbrugsaftalen håndslag på, at vi skal sætte alle sejl ind for at udtage så meget lavbundsjord, som vi overhovedet kan.”

Lea Wermelin, miljøminister:

”Vi har brug for alle gode kræfter, hvis vi skal nå i mål med vores fælles, grønne ambitioner. Og udtagning af lavbundsjorder er et værktøj, der både er godt for klima, natur og de lokale vandmiljøer. Derfor er det rigtigt godt, at så mange har ansøgt. Ansøgningerne kommer fra hele Danmark og viser ordningens potentiale for at sikre synergier mellem klima, vandmiljø og natur til glæde for alle parter.”

Yderligere oplysninger:

Læs mere om ordningen hos miljøstyrelsen.

Fødevareministeriets presseafdeling kan kontaktes på 2018 4052 og presse@fvm.dk.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk