Høring om nye planteforædlingsteknikker

25-03-2021

Det Etiske Råd, Københavns Universitet, NOAH, Novozymes samt Danske Sortsejere vil deltage med oplæg.

I samarbejde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og Det Etiske Råd afholder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en offentlig høring om nye planteforædlingsteknikker 8. april 2021 kl. 10.30-12.00.

Høringen har til formål at kaste lys på potentialet i de nye teknikker på området og diskutere den fremtidige regulering af området. Flere fremtrædende forskere, interesseorganisationer og virksomhedsrepræsentanter på området vil holde oplæg om forskellige aspekter af de nye planteforædlingsteknikker.

Baggrunden for høringen er, at EU-Kommissionen snart forventes at offentligøre en
undersøgelse af, hvorvidt der er behov for at revidere reguleringen på området.

Nye planteforædlingsteknikker såsom CRISPR/Cas9 kan målrette forædlingen af planter, men er indtil videre begrænset af, at teknologien, med en dom fra EU-Domstolen, reguleres på samme måde som GMO-afgrøder inden for EU.

Det Etiske Råd, Københavns Universitet, NOAH, Novozymes samt Danske Sortsejere vil
deltage med oplæg. Der er afsat tid til, at medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget og Det Etiske Råd kan komme med opfølgende og uddybende spørgsmål til oplægsholdere.

Læs hele programmet for høringen her.

Høringen vil foregå virtuelt, torsdag 8. april 2021 kl. 10.30-12.00 via Zoom.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk