Fra 20 checks til én - Fremover er der kontantbetaling for lavbundsjorder i landdistriktsprogrammet

10-03-2021

Landmænd, kommuner og andre lodsejere, der er klar til omdanne lavbundsjorde til naturprojekter, får fremover hele betalingen fra staten på én gang i stedet for 20 små beløb over 20 år.

Landmænd og andre lodsejere, som stopper dyrkningen af deres lavbundsjord, kan se frem til, at de får en samlet kompensation som udbetales på én gang.

Det gør både, at landmanden ikke skal vente med at få pengene mellem hænderne, og at indberetninger fra landmanden kun skal laves i fem år i stedet for i 20 år.

Penge i hånden er altid mere værd end penge til gode. Sådan tror jeg, at de fleste af os har det. Jeg er derfor meget glad for en løsning, hvor landmændene får det fulde beløb udbetalt på én gang og ikke skal gennem en lang række indberetninger. Vi gør det enklere og mere attraktivt for landbruget at bidrage til et bedre klima. Det er fantastisk positivt, og jeg håber, at det sætter endnu mere skub i den grønne omstilling af vores landbrug, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Ændringen træder i kraft fra 1. januar 2023. Der arbejdes på en model, hvor alle landmænd, der er omfattet af de gamle aftaler over tyve år, vil få mulighed for at få resten af deres kompensation udbetalt på én gang. De nærmere forhold omkring dette fastlægges i løbet af 2021. De berørte landmænd vil blive kontaktet direkte.

Når engangskompensationen træder i kraft, skal landmændene kun indberette de udtagne lavbundsjorder i fem år i stedet for 20 år, samtidig med at de søger om den årlige direkte landbrugsstøtte. Det sker så Landbrugsstyrelsen kan følge med i, at områderne holdes ekstensiverede.

Udtagning giver mange gevinster
Når landbrugsdriften stoppes på lavbundsjorde, hæves vandstanden. Dermed udledes der færre drivhusgasser og skabes nye naturområder uden gødning, sprøjtning og anden jordbehandling. Det reducerer desuden udvaskningen af næringsstoffer og påvirkningen af eksisterende natur.

Udtagning af lavbundsjorde er et af de vigtigste tiltag, når vi skal nå regeringens ambitiøse klimamål. Derfor håber jeg, at kommuner og landmænd er klar til at hjælpe os med at nå i mål. Nu tager vi et skridt, hvor vi sparer landmanden for mange års papirarbejde. Det er ren win-win med klima og miljø som den største vinder, siger Rasmus Prehn.

5. marts åbnede Landbrugsstyrelsen for puljen under landdistriktsprogrammet, hvor kommuner og Naturstyrelsen kan søge om tilskud til at lave lavbundsprojekter. Det forventes, at årets ansøgere kan se frem til engangskompensation.

Fra 2021 udbydes desuden en ny nationalt finansieret Klima-Lavbundsordning under Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, hvor man også kan få engangskompensation.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk