Danske fiskere får igen adgang til norske farvande

16-03-2021

Et gennembrud i forhandlinger om fiskerimuligheder i 2021 betyder, at danske fiskere med øjeblikkelig virkning får adgang til at fiske i norske farvande igen.

Efter flere intense uger er der nu gennembrud i forhandlingerne om dette års fiskerimuligheder. EU og Norge har netop indgået en aftale, som indebærer, at danske fartøjer nu igen kan fiske i norske farvande igen.

Indtil nu har Norge ellers ikke tilladt danske fiskere adgang til sit farvand på grund af komplekse forhandlinger mellem EU, Storbritannien og Norge om fiskerimuligheder for 2021. Noget, der har stået på siden årsskiftet og har skabt stor frustration, især for de fiskere, der er afhængige af adgangen.

Derfor glæder det fiskeriminister Rasmus Prehn, at han nu kan give de danske fiskere den gode nyhed om, at de kan sætte kursen mod norske farvande.

Jeg har meget stor sympati for de mange danske fiskere, der uden skyld har været fanget i et storpolitisk spil om fiskerimuligheder. Derfor har det længe stået øverst på min dagsorden, at vi igen skulle have sikret de danske fiskere adgang til norske farvande. Så jeg er meget glad for, at der med dagens aftale nu igen er sikret adgang til norske farvande. Jeg har presset på for dette ved enhver given lejlighed og mine folk i ministeriet, har arbejdet hårdt for at sikre denne aftale, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Historisk aftale om fiskekvoter
Helt præcist dækker aftalen mellem EU og Norge fiskekvoter for Skagerrak og Kattegat i 2021 for seks fælles bestande (torsk, kuller, hvilling, rødspætte, rejer og sild). Bestande af stor betydning for de danske fiskere.

Der er ligeledes indgået en aftale mellem EU, Storbritannien og Norge, om de samlede fiskekvoter i 2021 for torsk, kuller, sej, hvilling, rødspætte og sild i Nordsøen.

Den trilaterale aftale er historisk, da det er første gang siden Storbritanniens udtræden af EU, at en sådan trilateral aftale kommer på plads. Fiskeriminister Rasmus Prehn håber, at det baner vejen for et nyt og godt samarbejde fremover.

Jeg håber, at vi med aftalen har lagt vejen for et nyt, godt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan skabe rammerne for et bæredygtigt fiskeri i Europa. Nu handler det om, at vi snart når i mål med den samlede aftale for fiskeriet i 2021. Det synes jeg, at vi skylder fiskerne, siger han.

Der mangler på nuværende tidspunkt stadig at blive indgået en aftale mellem EU og Storbritannien om kvoterne for en række fælles bestande. Af dansk interesse er det særligt en række bestande i Nordsøen, der forhandles. Dette gælder blandt andet tobis, sperling, havtaske, kulmule og en række fladfiskearter. Slutteligt skal EU’s kvoter implementeres i den årlige forordning om fiskekvoter for 2021, så fiskerimulighederne kan træde endeligt i kraft.

Adgangen til norske farvande skal dog ikke implementeres videre i EU-lovgivningen og vil derfor gælde fra snarest muligt efter aftalens indgåelse.

Fakta

Den trilaterale aftale mellem EU, Norge og Storbritannien fastlægger følgende fiskerimuligheder:

Den bilaterale aftale mellem EU og Norge om Skagerrak og Kattegat fastlægger følgende fiskerimuligheder:

*Supplerende tiltag for torsk i Nordsøen og Skagerrak fastholdes også for 2021.

**Fiskerimulighederne for rejer er foreløbige på baggrund af rådgivning for 1. halvår 2021. De endelige fiskerimuligheder for rejer for hele 2021 fastsættes på baggrund af ICES rådgivning, der offentliggøres i marts 2021.

Fiskerimulighederne for brisling er fastsat for fiskeriåret 1. juli 2020-30. juni 2021.

Fiskeristyrelsen vil snarest melde de nærmere detaljer om adgangen ud.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk