Regeringen vil beskytte vigtige rev i Nordsøen og Skagerrak

10-06-2021

Det skal fremover være forbudt at fiske med bundslæbende redskaber på sårbare sten- og boblerev i fem Natura 2000-områder i Nordsøen og Skagerrak. Fiskeriministeren sætter nu gang i internationale forhandlinger.

Det skal være forbudt at fiske med bomtrawl og andre bundslæbende redskaber på revene i fem Natura 2000-områder i den danske del af Nordsøen og Skagerrak. Det er formålet med et nyt forslag, som regeringen nu går videre i EU med ved at indlede regionale forhandlinger med de øvrige EU-medlemslande omkring Nordsøen.

”Jeg er stærkt optaget af at få sat en stopper for det ødelæggende bomtrawlsfiskeri og give vores danske rev en tiltrængt beskyttelse til gavn for områdets habitater og arter. Selvom vi ikke løser hele bomtrawlproblematikken og langt fra er færdige med at beskytte vores danske havnatur, er dette et vigtigt skridt.  Nu ser jeg frem til at indlede nogle vigtige forhandlinger med vores naboer i Nordsøen, så vi hurtigst muligt får beskyttet de sårbare sten- og boblerev,” siger Rasmus Prehn.

Konkret drejer det sig om revene Gule Rev, Store Rev, Jyske Rev, Thyborøn Stenvolde og Lønstrup Rødgrund, som ligger ud for den nordvestjyske kyst i Nordsøen og Skagerrak. Særligt Gule Rev har tidligere været i fokus, da udenlandske bomtrawlsfiskere er meget aktive i området. 

Rasmus Prehn erkender da også, at selvom nabolandene ifølge EU ikke unødigt må hindre Danmark i at indføre tiltag som disse, så vil forhandlingerne ikke blive lette.

”Der er en del interesser i spil her, og det vil bestemt ikke være nemme forhandlinger. Men det er ekstremt vigtigt, at vi beskytter disse rev, så vi vil fra regeringens side gøre alt for, at vi hurtigst muligt får indført beskyttelse mod fiskeri med bundslæbende redskaber,” siger fødevare- landbrugs- og fiskeriministeren. 

Fakta

Danmark skal nu indlede regionale forhandlinger om beskyttelse af fem Natura 2000-områder i Nordsøen og Skagerrak med de øvrige EU-medlemslande i området; Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig og Sverige. Derefter skal EU-Kommissionen vurdere forslaget og vedtage fælles EU-regler.

Det danske forslag indeholder:

  • Forbud mod fiskeri med bundtrawl, bomtrawl og snurrevod i og omkring stenrevene i de fem områder.
  • En bufferzone rundt om revene, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber også forbydes.
  • Forbud mod al fiskeri i områder udpeget for boblerev.
  • Skærpede kontrolkrav i og omkring områderne. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk