Minister indfører midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers

30-06-2021

Fra 1. juli 2021 kan man ikke længere indsende nye ansøgninger om tilladelser til opdræt af muslinger og østers. Et midlertidigt stop for ansøgninger skal give tid til at etablere et nyt regelsæt, der tager mere hensyn til en række miljøparametre.

Der skal styr på reglerne for muslingeopdræt. Derfor indfører minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, nu et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers.

Behovet for et nyt kig på reglerne er opstået på grund af bekymringer for muslingeanlæggenes påvirkning af havmiljøet. Der er nemlig en stigende interesse for at opføre flere anlæg samtidig med, at nye metoder gør det muligt at koncentrere langt flere muslinger på anlæggene.

Der er en stor interesse for at opdrætte muslinger i øjeblikket, især i Limfjorden. Men det nuværende regelsæt tager ikke tilstrækkelig højde for de udfordringer, der kan opstå miljømæssigt, når der kommer flere anlæg med langt flere muslinger koncentreret ét sted. Derfor indfører jeg et midlertidigt stop for nye ansøgninger, så vi kan gentænke regelsættet og planlægge, hvor der skal være skaldyrsopdræt, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Ministeren sætter en tyk streg under midlertidigt, for der er også rigtig mange gode grunde til at opdrætte muslinger. De bidrager nemlig til at fjerne kvælstof og gøre vandet rent og klart. Samtidig er de en sund spise, der passer ind i de nye klimavenlige kostråd. På den anden side er der lige nu en sparsom viden om, hvordan det påvirker havmiljøet at have en stor koncentration af muslinger samlet, som giver restaffald på havbunden.

Vi skal sikre den rette balance mellem muslingeopdrættenes påvirkning af havmiljøet med ønsket om at bruge dem til at fjerne kvælstof og give danskerne mulighed for at spise flere klimavenlige muslinger. Så jeg håber, at produktionen stiger i de kommende år. Men den kommende periode bruger vi på at gentænke regelsættet for opdrætsanlæg sammen med erhvervet og interessenterne på området, så vi rammer den helt rette balance, siger Rasmus Prehn.

I øjeblikket behandler Fiskeristyrelsen 16 ansøgninger om muslingeopdræt. De er ikke indbefattet af det midlertidige stop.

Fakta

  • Der er pr. juni 2021 ca. 60 opdrætsanlæg i Danmark, heraf er ca. 10 hobbyanlæg (ikke kommercielle). Fiskeristyrelsen behandler i øjeblikket 16 ansøgninger om nye opdrætsanlæg.
  • De fleste anlæg ligger og ansøges i Limfjorden.
  • Den stigende interesse for opdræt kan også ses ved, at Fiskeristyrelsen i august 2020 modtog 39 ansøgninger om nye kulturbanker, som etableres med yngel fra opdrætsanlæg.
  • Det midlertidige stop gælder alle typer opdrætsanlæg i vandsøjlen pr. 1. juli 2021.
  • Samtidig er der også et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt på kulturbanker, der blev indført i februar 2021.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk