Afgørende aftale for landbruget på plads – 25 procent af landbrugsstøtte skal gå til grønne indsatser

28-06-2021

Efter flere år med sværdslag i EU er rammerne for brugen af det årlige landbrugsbudget på mere end 400 mia. kr. nu på plads. Danmarks fødevareminister Rasmus Prehn er glad for en mere grøn retning for landbruget i Europa.

Efter tre års lange og svære forhandlinger er der nu landet en aftale for fremtidens fælles landbrugspolitik i EU. Med andre ord er rammerne for, hvordan EU-landene skal anvende det årlige landbrugsbudget på mere end 400 mia. kr. nu på plads.

Den nye aftale betyder, at EU's landbrugspolitik – og dermed alle EU-landenes landbrug – bliver trukket i en grønnere og mere ambitiøs retning i forhold til klima og miljø. Konkret betyder de nye regler, at alle EU-medlemslande er forpligtet til at bidrage til den grønne omstilling via landbrugsstøtten.

Parterne er enige om, at 25 pct. af den direkte støtte og 35 pct. af landdistriktsstøtten skal gå til grønne formål i 2023-27.

Fødevareminister i Danmark Rasmus Prehn er tilfreds med aftalen, som han har forhandlet på baggrund af et grønt mandat fra et bredt flertal af Folketingets partier:

Jeg er tilfreds med, at vi efter utallige sværdslag endelig har fundet en aftale. Det er helt centralt for de kommende års grønne omstilling, at alle medlemslande forpligtes til at gøre mere. Det gør vi nu med den nye aftale, hvor vi får alle til at trække i den samme grønne retning. Nu glæder jeg mig til at komme hjem til vores egne landbrugsforhandlinger med den klarhed, som aftalen giver. Det giver ro og klarhed til de landbrugere, som har været spændte på de nye rammer, siger Rasmus Prehn.

Regeringen har i sit landbrugsudspil lagt op til, at EU’s landbrugsstøtte bliver en vigtig medspiller i den grønne omstilling af dansk landbrug. Derfor er fødevareministeren glad for, at det lykkedes at opnå enighed om, at alle medlemslande skal levere på den grønne omstilling:

For tre år siden startede Kommissionen ud med et reformforslag uden en grøn øremærkning af den direkte støtte. Heldigvis har de lange forhandlinger båret frugt, og nu er vi enedes om en grøn øremærkning på 25 pct. af landbrugsstøtten. Og det er ambitiøst, at landbrugsstøtten nu i højere grad skal bruges til at belønne de landbrugere, der gør noget godt for natur, miljø og klima. Det er også det, vi lægger op til med vores udspil i Danmark, siger Rasmus Prehn.

EU’s landbrugspolitik er rammen om udmøntningen af et årligt landbrugsbudget på ca. 55 mia. euro eller over ca. 400 mia. kr. Den nye politik træder i kraft 1. januar 2023, og rammerne for implementeringen er en del af grundlaget for de igangværende nationale forhandlinger om landbrugets grønne omstilling.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk