Satellitter og planter giver landbrugeren større fleksibilitet i den grønne indsats

17-02-2021

To nye virkemidler giver landbrugeren større frihed til selv at vælge, hvordan der skal opsamles overskydende kvælstof fra markerne.

Satellitter i det ydre rum skal hjælpe landbrugerne med at undgå, at overskydende kvælstof fra markerne udvaskes og ender i vandløb, søer og de kystnære farvande.

Et samarbejde mellem erhvervet, Landbrugsstyrelsen og Aarhus Universitet har resulteret i, at landbrugerne fremover kan benytte sig af præcisionslandbrug og kvælstoffikserende planter som alternativ til de virkemidler, der allerede eksisterer.

De to nye virkemidler giver landbrugerne mere frihed og fleksibilitet til at vælge den løsning, der giver bedst mening på lige netop deres bedrift. Vi udvider simpelthen varesortimentet over, hvilke varer landbrugeren kan vælge til at levere den grønne indsats, som vi har brug for. Vores to nye varer på hylderne kan forhåbentlig hjælpe landbrugeren med at finde lige præcis det virkemiddel, som passer til bedriften, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Præcisionslandbrug dækker over, at landbrugeren bruger data fra satellitter og sensorer til at sprede gødningen præcis der, hvor der er behov for den. Kvælstoffikserende planter fungerer sådan, at de omdanner kvælstof fra luften og lagrer det i jorden ved hjælp af små mikroorganismer, som sidder på planternes rødder. Fordi de kvælstoffikserende planter anvendes sammen med almindelige efterafgrødearter, og der stilles ekstra krav til virkemidlet, er miljøeffekten lige så god.

Vi skal hjælpe landbruget til at indfri kravene
Aarhus Universitet har testet de nye virkemidler for at sikre, at de nu også leverer en tilstrækkelig miljøgevinst. Erhvervet, Aarhus Universitet og Landsbrugsstyrelsen har også arbejdet sammen om at afprøve præcisionslandbrug på et mindre antal bedrifter og fået vigtig erfaring med anvendelsen af virkemidlet.

Vi stiller nogle ret ambitiøse miljøkrav til de danske landbrugere. Derfor glæder det mig, at vi nu kan tilbyde to nye virkemidler, som hjælper dem til at indfri kravene. Jeg håber, at det vil blive modtaget positivt i erhvervet, da jeg ved, at det er noget, de har efterspurgt, siger Rasmus Prehn.

Det forventes, at de nye virkemidler allerede vil blive taget i brug i år. I første omgang kan de nye alternativer anvendes i stedet for pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, men det er ønsket, at de fra næste år også kommer til at være en del af den frivillige målrettede efterafgrødeindsats.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk