Nye kostråd kan give samfundet milliarder

12-02-2021

Mindre kød, mere grønt og flere bælgfrugter kan give danskerne flere gode leveår og en gevinst til samfundet på 12 milliarder kroner årligt, viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Hvis danskerne i højere grad følger de nye, klimavenlige kostråd, vil samfundet kunne få 12 milliarder kroner om året i sundhedsøkonomiske gevinster. Desuden vil mindre kød, mere grønt og flere bælgfrugter give os flere raske leveår.

En bedre efterlevelse af de nye kostråd, som fødevareminister Rasmus Prehn (S) søsatte i begyndelsen af januar, vil forebygge godt 1.000 for tidlige dødsfald blandt danskerne hvert år. Det viser en undersøgelse, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet har lavet for Fødevarestyrelsen. 

Ved at skære ned på kødet og spise mere grønt, får vi flere raske leveår sammen med vores nærmeste. Samtidig estimeres det at give ekstra 12 milliarder kroner til samfundet, når vi skal håndtere færre af de livsstilssygdomme og helbredsproblemer, der følger med en usund kost. Jeg har ikke som sådan noget imod kød, men der er store gevinster for alle ved at skære ned på forbruget. Dertil kommer, at det er godt for klimaet, fordi det giver mindre udledning af drivhusgasser, så det er positivt hele vejen rundt, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Mindre rødt og forarbejdet kød
Det er særligt rødt og forarbejdet kød danskerne skal skære ned på, hvis vi vil forebygge sygdomme og for tidlige dødsfald, viser undersøgelsen. Men også mere frugt, grøntsager, bælgfrugter, fuldkorn, nødder, samt fisk og skaldyr vil kunne gavne både samfundsøkonomien, livskvaliteten og levetiden. 

Gevinsterne, forskerne er nået frem til, baserer sig på, at danskerne gennemsnitligt efterlever de nye kostråd. Går alle danskere resolut til værks og efterlever kostrådene til punkt og prikke, vil omlægningerne kunne medføre en samfundsgevinst på hele 38 milliarder kroner, viser undersøgelsen. 

Med de justeringer af kosten, vi anbefaler i kostrådene, får vi betydelige gevinster i form af flere raske leveår, hvilket er lig med flere år med livskvalitet. I et ønskescenarie hvor alle danskere følger kostrådene til punkt og prikke, vil vi få en kæmpe gevinst for samfundet og den enkelte, men jeg er godt klar over, at det ikke sker lige med det samme. Vi kan dog se, at mange danskere allerede er begyndt at skrue ned for kødforbruget, så måske bliver det virkelighed inden for en overskuelig fremtid, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Flere år på arbejdsmarkedet
De økonomiske gevinster til samfundet er en kombination af færre omkostninger til sundhedsvæsenet, flere år på arbejdsmarkedet og værdien af øget livskvalitet.

Ifølge undersøgelsen er det især livsstilssygdomme som hjertekarsygdom, type 2 diabetes samt en række kræftformer, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kostvaner. 

Forskerne bag rapporten har en række forbehold for deres konklusioner. Der er således tale om estimerede gevinster, som bygger på en række beregningsforudsætninger. 

Fødevarestyrelsens officielle Kostråd – godt for sundhed og klima
•    Spis planterigt, varieret og ikke for meget
•    Spis flere grøntsager og frugter
•    Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk
•    Spis mad med fuldkorn
•    Vælg planteolier og magre mejeriprodukter
•    Spis mindre af det søde, salte og fede
•    Sluk tørsten i vand

Yderligere oplysninger:
Læs mere om kostrådene: https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk