Nu starter landbrugsforhandlingerne – regeringen melder syv principper ud

03-02-2021

Onsdag har regeringen afholdt en virtuel landbrugskonference for partier, interessenter og forskere. De reelle forhandlinger starter denne uge.

Mere end 800 så med, da minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn og miljøminister Lea Wermelin i dag tonede frem på computerskærme over hele Danmark. 

Og dermed var regeringens landbrugskonference i gang. En konference, der skal danne grundlaget og en fælles forståelsesramme inden de reelle landbrugsforhandlinger går i gang denne uge.

Forhandlinger, som ministeren har kaldt både "komplekse" og "udfordrende", hvis både landmanden, slagterimedarbejdere og klimaaktivisten skal tilgodeses. Derfor har regeringen forud for forhandlingerne udarbejdet syv bærende principper, der skal danne rammerne for forhandlingerne.

Vi står foran en nødvendig grøn omstilling af landbruget. Det kan lyde komplekst. Og det er det. Vi skal favne både landmanden, slagterimedarbejderen og den unge klimabevidste. Derfor har vi formuleret de syv principper for en kommende aftale. Principperne betyder, at løsningen for landbruget skal findes et sted, hvor der er fokus på lavbund, udledning af klimagasser og vandmiljø. Samtidigt må der ikke gås på kompromis med arbejdspladser, landbrugets overlevelse eller at klimaproblemerne flytter over grænsen, siger Rasmus Prehn.

Ministeren fortæller, at de syv principper udgør "banderne" for de næste ugers forhandlinger. Kommer løsningen for tæt på det ene princip, risikeres det, at det går udover ét af de andre.

Derfor er håbet, at forhandlingerne og i sidste ende resultatet ender med en bred aftale, som flest kan se sig selv i, og som giver landbruget længere tidshorisonter, siger Rasmus Prehn.

De syv principper:

 1. Vi skal udvikle; ikke afvikle. Den grønne omstilling af landbruget skal ske klogt, fx ved at gøre brug af nye teknologier og løsninger. Målet er ikke at producere mindre, men at producere smartere. Danmark skal eksportere grønne fødevarer og løsninger – ikke blot flytte udledninger og arbejdspladser til andre lande.
   
 2. Dansk landbrug skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at det skal være økonomisk bæredygtigt. Det kræver stabile rammer, som skal sikres af et bredt flertal i Folketinget og i tæt samarbejde med erhvervet, den finansielle sektor og lønmodtagerne.
   
 3. Udledningen af drivhusgasser fra landbruget, der udgør ca. en tredjedel af Danmarks drivhusgasudledning, skal nedbringes mest muligt under hensyn til en fortsat bæredygtig udvikling af erhvervet, dansk landbrugs konkurrenceevne, sunde offentlige finanser, beskæftigelse, sammenhængskraft og social balance.
   
 4. Vi skal passe bedre på vandmiljøet i vores vandløb, søer, fjorde, kystvande og grundvand ved blandt andet at nedbringe udledningen af næringsstoffer mærkbart.
   
 5. Landbrugsproduktionen skal kunne gå hånd i hånd med regeringens ambition om at sikre gode levesteder for dyr og planter, og der skal være plads til natur og biodiversiteten.
   
 6. Dansk landbrug skal sikre bæredygtige rammebetingelser og fastholdelse af arbejdspladser i alle dele af landet.
   
 7. Dansk landbrug skal fortsat skabe arbejdspladser og bidrage til at producere gode, sunde, klima- og miljøvenlige og sikre fødevarer og derigennem fastholde sin afgørende position i dansk eksport.
   

På onsdagens konference deltog ordførere fra Folketingets partier, repræsentanter fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer, Concito, Økologisk Landsforening samt flere forskere fra danske universiteter. Derudover var der bl.a. oplæg fra den økologiske jordbruger Anni Assenbjerg.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk