Danmark vil beskytte store havområder i Kattegat

02-02-2021

Danmark ønsker at beskytte seks havområder i Kattegat, hvor det fremover skal være forbudt at fiske med bundslæbende redskaber. Områderne dækker et areal på 590 km2 - svarende til størrelsen på Bornholm. Sverige er også klar til at beskytte områder i den svenske del af Kattegat.

Plante- og dyrelivet i seks nøje udvalgte områder af Kattegat skal fremover have bedre muligheder for at leve uforstyrret. Regeringen vil nemlig forbyde fiskeri med bundtrawl i et område, der svarer til størrelsen på Bornholm. 

Over halvdelen af området, som er med i forslaget, består af blød havbund. Det er en naturtype, som er sårbar over for fiskeri med bundslæbende redskaber som for eksempel bundtrawl.

Det er vigtigt, at vi i højere grad beskytter den sårbare havbund i Kattegat mod de bundslæbende redskaber. Med beskyttelsen af de her seks områder, skaber vi endnu bedre vilkår for de dyr og planter, som findes i Kattegat, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Beskyttelsen er drøftet med Sverige og Tyskland, der også har fiskeriinteresser i Kattegat. Før forslaget kan træde i kraft, skal det vedtages i EU. Derfor bliver der nu sendt et forslag og en fælles henstilling fra alle tre lande til Europa-Kommissionen. Derefter vil Kommissionen lave en videnskabelig vurdering af forslaget og udstede lovgivning, der gør reglerne gældende for alle EU-medlemslandes fiskere. 

Beskyttelse og benyttelse i balance
Det vurderes kun at have begrænsede konsekvenser for fiskerierhvervet, at der indføres et forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber i de beskyttede områder. 

Det glæder mig, at vi får skabt flere levesteder for de sårbare arter, som lever i Kattegat. Samtidig gør vi det på en måde, hvor vi tager hensyn til fiskerierhvervet, da de områder, vi beskytter, ikke er blandt fiskernes foretrukne. Fiskernes kvoter gælder for hele Kattegat. Derfor vil det i et vist omfang være muligt at flytte fiskeriet til steder, som er mindre sårbare. Jeg mener altså, at vi har opnået et fint kompromis mellem de forskellige hensyn, siger Rasmus Prehn. 

Det danske forslag får følge af et lignende initiativ fra Sverige. Svenskerne ønsker nemlig at beskytte fire områder i den svenske del af Kattegat. Danmark og Sverige har samarbejdet om forslagene, der samlet set vil give en markant forbedret beskyttelse af havnaturen i Kattegat.

Fakta

  • Forslaget til fiskeriforanstaltninger har primært til formål at beskytte den dybe bløde havbund i en række havstrategiområder i Kattegat. Den dybe bløde havbund, dækker cirka en fjerdedel af den danske del af Kattegat. 
  • De danske havstrategiområder udgør i alt et areal på 590 km2, hvilket svarer til cirka 4 procent af den danske del af Kattegat. 
  • Områderne dækker 311 km2 dyb blød havbund. Dermed beskyttes cirka 7 procent af den bløde havbund i Kattegat. 

De seks havstrategiområder ligger i den sydlige, centrale og nordlige del af Kattegat. Havstrategiområderne er markeret på kortet som områderne A-F. Formålet er, at beskytte den dybe bløde havbund og de to rev i Natura 2000-området Kims Top og Den Kinesiske Mur.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk