Bred aftale om 1,3 Brexit-milliarder på plads

16-12-2021

Regeringen og samtlige partier i Folketinget er blevet enige om en Brexit-kompensation på i alt 1,3 milliarder kroner. Pengene udbetales direkte til danske fiskere, følgeerhverv og lokalområder der blev hårdt ramt af Brexit sidste år.

Nu er der hjælp på vej til de fiskere, følgeerhverv og lokalområder, der mister kvoter og indtjening som direkte konsekvens af briternes exit fra EU.

Torsdag eftermiddag er regeringen og samtlige partier i Folketinget indgået en politisk aftale, der fordeler 1,3 milliarder kroner fra EU’s såkaldte Brexit-reserve til erhvervet og lokalområderne.

Fiskeriminister Rasmus Prehn:

”Det var et hårdt slag for mange fiskere, da briterne sidste år lukkede døren og sagde farewell til Europa. Virkeligheden forandrede sig drastisk, og kvoterne blev med ét færre. Det skabte nogle meget kedelige ringe i vandet, og erhvervet og følgevirksomheder blev hårdt ramt på indtjeningen. Nu er vi med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en aftale om direkte kompensation på i alt 1,3 milliarder kroner til fiskere, følgeerhverv og lokalområder. Det er kun fair og rimeligt. Og så sikrer det, at man har mulighed for at fortsætte i erhvervet eller forlade det nogenlunde tørskoet.”

Socialdemokratiet, Kasper Roug:

”Fiskerne har fået et hårdt slag ved en udtræden af Storbritannien af EU. Derfor er det et vigtigt signal over for fiskeriet at alle partier står sammen om en fornuftig kompensation. Socialdemokratiet er glad for at kompensationen også har en grøn vinkel til gavn for udvikling af erhvervet”

Venstre, Torsten Schack Pedersen:

”Venstres ambition har været at sikre fuld kompensation for de tabte kvoterettigheder i forbindelse med Brexit. Med 840 mio. kr. i kompensation får fiskerne langt mere, end regeringen tidligere lagde op til. Venstre er tilfredse med en ophugningsordning på en fornuftig størrelse. Venstre har kæmpet for, at der bliver nedsat en Fiskerikommission som skal skabe grundlag for en ny kommende fiskeripolitik i Danmark.”

Dansk Folkeparti, Rene Christensen

"Dansk Folkeparti er glade for at det er lykkes at lave en bred aftale om at udmønte Brexitmidlerne. Fiskeriet er en vigtig del af dansk erhverv og derfor er det godt, at vi nu har mulighed for at tilpasse flåden. Ligeledes er det positivt at der er mulighed for at kompencere kvotetab."

Socialistisk Folkeparti, Rasmus Nordqvist:

”Det er godt at EU har valgt at sætte midler af til hjælp for fiskerierhvervet som står i en svær situation efter Brexit som har haft stor betydning for fiskerimulighederne. Det har været vigtigt for SF at vi med midlerne sikre en forsat grøn omstilling af fiskeriet.”

Radikale Venstre, Martin Lidegaard:

”Jeg glæder mig stort over, at de danske fiskere endelig kan få deres Brexit-kompensation, som de skulle have haft for længe siden. Samtidig glæder jeg mig over den samlede balance i pakken, ligesom jeg er yderst tilfreds med, at et bredt flertal nu tager fat på en mere grundlæggende diskussion om, hvordan vi sikrer et stærkt og bæredygtigt fiskeri i Danmark med nedsættelsen af en ny fiskerikommission.”

Enhedslisten, Søren Egge Rasmusen:

”For Enhedslisten er det vigtigt, at der afsætte støtte til at omstille til mere bæredygtigt fiskeri og omstilling af forarbejdningsindustrien. Samtidig er det glædeligt, at der afsættes midler til beskæftigelsesindsats og lokale udviklingsprojekter. Aftalen sikrer at kvoter i kystfiskerordningen fastholdes på det nuværende niveau.”

Det Konservative Folkeparti, Per Larsen:

”Jeg synes også, det er rigtig glædeligt, at fiskerne får direkte kompensation for deres mistede kvoter, selvom det ikke er alle, der kompenseres fuldt ud. Aftalen sikrer også midler til klimavenlig omstilling af fiskerflåden, som kan være med til at bringe fiskeriet i en mere bæredygtig retning ”

Frie Grønne, Susanne Zimmer:

"Frie Grønne er glad for at der afsættes godt 200 millioner kroner til ophugning af fiskefartøjer, så vi generelt understøtter et mindre pres på fiskebestandene, ligesom overførslen af ophugningskvoterne til kystfiskerordningen, som er mere bæredygtig er et skridt i den rigtige retning."

Læs hele aftaleteksten her.

Fakta

  • Der er afsat i alt 841 mio. kr. til kompensation for fiskernes direkte kvotetab og 25 mio. kr. til kompensation for tabt omsætning for de fiskere, som ikke selv ejer kvoter.  
  • For at styrke den grønne omstilling stilles som betingelse for en del af kompensationen (10 pct. kompensation), at fiskerne bruger 10-15 pct. af deres kompensation til at omlægge til grønnere løsninger som eksempelvis investering i skånsomme eller selektive redskaber. De mindste fartøjer er undtaget for dette.
  • Der er afsat 40 mio. kr. til tabt indtjening til forarbejdningsvirksomheder. 35 pct. af kompensationen skal gå til grønne investeringer i produktionen.
  • Der er afsat 204 mio. kr. til en ordning, der skal sikre, at fiskere, der ser sig nødsaget til at forlade erhvervet, kan blive kompenseret i en såkaldt ophugningsordning.
  • Der er afsat 30 mio. kr. til støtte til indsatser, der understøtter virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i kyst- og landområder, som bliver ramt af Brexit.
  • Herudover er der afsat 20 mio. kr.  i en pulje, der skal hjælpe afskedigede medarbejdere i fiskerisektoren med opkvalificering og jobrettede tiltag.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk