Fiskeriministeren og H.K.H. Kronprinsen finder og mærker tun i Skagen

23-08-2021

Efter 50 års fravær er den blåfinnede tun tilbage i danske farvande. Det er ikke bare spændende, men giver helt afgørende viden om, hvorfor den store rovfisk forsvandt, hvordan vores havmiljø ser ud, og hvordan vi bevarer tunbestanden i det danske farvand. Den 23. august skal Fiskeriministeren og H.K.H. Kronprinsen mærke tun.

Hvor befinder tunbestanden sig i de danske farvande? Hvor hurtigt svømmer de? Og hvordan opfører de sig? Det er blot nogle af de spørgsmål, som DTU Aqua forsøger at finde svar på. Sammen med 100-150 frivillige lystfiskere stævner de ud fra Skagen havn den 23. august for at mærke tun. Med på båden er fiskeriminister Rasmus Prehn og H.K.H. Kronprinsen:

Det er intet mindre end fantastisk, at den blåfinnede tun er vendt tilbage til danske farvande efter mere end 50 års fravær. Nu skal vi sikre, at vi bevarer tunbestanden ved at indsamle så meget viden om dens færden som overhovedet muligt. Og jeg er glad for, at H.K.H. Kronprinsen afsætter tid til at være med i dag, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Tunen forsvandt fra de danske farvande i 1960erne. Det er ukendt, hvorfor tunen er forsvundet, men forskerne peger på, at internationalt overfiskeri og klimaforandringerne kan være skyld i nedgangen. Det er endnu ukendt, hvorfor tunen er tilbage i det danske farvand.

DTU Aqua er ansvarlige for mærkningen af tun, og det er afgørende for at forstå tunens tilbagekomst til Danmark og vores havmiljø:

Det er vigtigt, at vi hjælper til med at få bestanden af tun tilbage til et sundt niveau. Derfor kan vi i Danmark være stolte over den indsats, som forskerne på DTU Aqua gør for at få den store fisk tilbage i dansk farvand. Jeg ser meget frem til at høre fra forskerne og blive klogere på tunens tilbagekomst. Og så krydser jeg da fingre for, at vi både får lov til at se dem springe og se dem på tæt hold, siger Rasmus Prehn.

Det er femte år i træk, at forskerne fra DTU Aqua i samarbejde med lokale lystfiskere mærker blåfinnet tun i danske farvande.

I 2017 blev der mærket fire tun, og i 2020 var antallet af mærkede tun vokset til 116. Af forskernes mærkning fremgår det blandt andet, at nogle af fiskene svømmede til Biscayen, Middelhavet og det vestlige Atlanterhav, mens flere også vendte tilbage til danske farvande. Danmark har for nylig byttet sig til en tunkvote med Spanien, så DTU Aqua kan få endnu mere viden om tunen, og deraf også det danske havmiljø.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk