Danmark vært ved internationalt fødevaretopmøde til april

11-04-2021

Fødevareminister Rasmus Prehn inviterer politikere, topembedsmænd, forskere og interesseorganisationer til virtuelt topmøde om udfordringerne for fremtidens fødevareproduktion.

OBS: Lokation ændret i fakta-afsnit.

I dagene 15.-16. april er Danmark for femte gang vært ved fødevaretopmødet "Better food for more people". 500 deltagere fra hele verden forventes at logge på åbningsmødet, der indledes med en videohilsen af HKH Kronprins Frederik.

Herefter følger to dage med oplæg og workshops om topmødets fire centrale temaer: ’Madspild’, ’Sunde og bæredygtige fødevarer’, ’Afskovning’ og ’Antibiotikaresistens’. Udfordringer hvor dansk landbrug, fødevareindustri og forskning på flere stræk har styrkepositioner.

Verden står over for en række massive udfordringer, når vi de kommende år skal producere tilstrækkeligt med sunde og sikre fødevarer til en befolkning, der stadigt vokser. Og som samtidig stiller berettigede og skærpede krav til både den mad de spiser, og den måde maden bliver produceret, opbevaret og transporteret på, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Med de udfordringer som afsæt har han valgt at invitere centrale aktører fra verdenssamfundet til faglige oplæg og fordomsfri samtale om de løsninger, som kan være med til at sikre kloden en bæredygtig fødevareproduktion de kommende år. Blandt oplægsholderne er blandt andre Dr. Agnes Kalibata, der står i spidsen for FNs fødevaretopmøde til september. Topmødets ordstyrer og moderator er Brent Loken fra Verdensnaturfonden.

På grund coronapandemien bliver topmødet i år afholdt virtuelt.   

Inden topmødet samler Fødevareministeren en række udenlandske ministerkolleger til et ministermøde, hvor de bekræfter og betoner vigtigheden af samararbejde om topmødets fire fokusområder. 

Konklusionerne fra de to dages topmøde tager Rasmus Prehn med til FNs Fødevaretopmøde i efteråret. Her vil de indgå i som den danske delegations indspil til mødet i New York.

Fakta

Fødevareministeriets World Food Summit afholdes 15.-16. april 2021 med virtuelt to timers topmøde 15. april kl. 13.00-15.00 i fra Dansk Industri, København V, og virtuel ”National Food Systems Dialogue” 16. april kl. 13.00-16.00. 

Umiddelbart før topmødet afholdes et ministermøde d. 15. april kl. 11.30-12.30. Fødevareminister Rasmus Prehn er vært for såvel ministermødet som World Food Summit 2021. 

Pressen kan deltage i topmødet ved henvendelse på WFS@fvst.dk

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk