Mogens Jensen: Landbruget har igen i 2021 en stor opgave i at beskytte vandmiljøet

25-09-2020

De danske landmænds skal næste år levere en reduktion på omkring 3.500 tons kvælstof fra landbruget ved etablering af efterafgrøder eller alternative virkemidler. Det svarer til den samme indsats som i år.

De danske landmænd skal med bl.a. efterafgrøder i 2021 forhindre, at lidt over 3.500 tons kvælstof kommer ud i vandmiljøet. Dermed fastholdes samme ambitiøse krav som i 2020. Indsatsen kan leveres ved etablering af målrettede efterafgrøder eller med alternative virkemidler, f.eks. tidligt såede vinterafgrøder.

Fødevareminister Mogens Jensen siger:

Landmændene leverede en kæmpe indsats i år. Vi har behov for, at de leverer ligeså flot næste år, så vi fortsat kan beskytte vores vandmiljø og få kvælstofudledningen ned.

Regeringen, dens støttepartier og Alternativet besluttede i november 2019 at skrue op for den målrettede kvælstofregulering i 2020. I 2021 fastholdes det ambitiøse indsatsniveau. Derudover skal der i enkelte kystvandoplande indhentes en mindre indsats, der ikke blev nået i 2020. 

Vi har høje ambitioner på miljøets og klimaets vegne, og vi skal levere på de indsatser, som er nødvendige.

Den målrettede kvælstofregulering bidrager til at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget til vandmiljøet og til, at tilstanden i vandmiljøet bliver forbedret. 

Den målrettede kvælstofregulering har også en god klimaeffekt, fordi efterafgrøder, kvotereduktion og andre alternativer reducerer drivhusgasudledningerne fra landbruget og binder CO2 fra atmosfæren i jorden.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk