Minister om svinepest: Vi har et effektivt værn

11-09-2020

Tyske myndigheder har fundet afrikansk svinepest i et dødt vildsvin nær den polske grænse. Fødevareministeren ser på fundet med alvor.

Der er konstateret afrikansk svinepest i et dødt vildsvin i den tyske delstat Brandenburg seks kilometer fra den polske grænse. 

Det har den tyske landbrugsminister officielt bekræftet.  

Sygdommen er ufarlig for mennesker og smitter ikke til mennesker, men den kan have stor betydning for dansk landsbrugs eksport ud af EU, hvis den gør sit indtog i de danske besætninger. 

Fødevareminister Mogens Jensen ser derfor på fundet med stor alvor.

Truslen om afrikansk svinepest er alvorlig. Men selvom den afrikanske svinepest er rykket et lille skridt nærmere Danmark, så har vi et effektivt værn mod sygdommen, og jeg ved, at både vores myndigheder og erhverv gør deres yderste for, at det holder spredningen i skak.

Der bliver derfor ikke ændret på den nuværende trusselsvurdering, som Fødevarestyrelsen har vurderet til ”meget lav”.

Hegn og jagt på vildsvin 
Fundet giver ikke anledning til nye tiltag for at forhindre spredning af afrikansk svinepest i Danmark, da den danske kontrol allerede er omfattende. For at mindske risikoen for spredning blev der i 2018 indgået en politisk aftale om en styrket indsats.

Det omfatter blandt andet vildsvinehegn langs den dansk/tyske grænse, intensiv jagt på danske vildsvin, særlig information til landmænd, jægere og turister samt krav om rengøring og desinficering af alle lastbiler, der har været i udlandet med grise. 

I Tyskland har myndighederne oprettet en fire kilometer lang zone med hegn omkring fundet af det døde vildsvin, og man har påbegyndt en eftersøgning af døde vildsvin i zonen.

Lukket handel med svinekød
Lande, der har haft udbrud af afrikansk svinepest, har tidligere oplevet, at markeder uden for EU har lukket for handel med svinekød og svinekødsprodukter. 

Sygdommen udgør en trussel for dansk landbrugs eksport ud af EU. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark.

Alle EU-lande har en fast procedure, hvis sygdommen konstateres. Det indebærer blandt andet, at vildtlevende svin, der nedskydes eller findes døde i bekæmpelseszonen, skal undersøges for afrikansk svinepest. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk