Fødevarestyrelsen retter op på mangelfuld administration af ”Gult kort-ordningen”

17-09-2020

Fødevarestyrelsen har i en række tilfælde ikke fulgt op på påbud til svineproducenter med for højt antibiotikaforbrug. Fødevarestyrelsen har rettet op, og en række besætninger risikerer nu at blive sat under skærpet tilsyn.

Fødevarestyrelsen har orienteret fødevareminister Mogens Jensen om mangelfuld administrationen af den såkaldte ”Gult Kort-ordning”, som skal reducere antibiotikaforbruget i de danske svinestalde. 

Gult kort-ordningen betyder, at hvis en landmand overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, får han et påbud– et gult kort – og påbydes dermed at reducere sit forbrug af antibiotika. 

Siden 2015 har Fødevarestyrelsen på grund af en administrativ fejl ikke vurderet, om der skulle ske yderligere sanktionering for de svineproducenter, som undlod at sænke deres antibiotikaforbrug tilstrækkeligt, efter de fik et gult kort. Fødevarestyrelsens foreløbige gennemgang viser, at der er tale om højst 29 besætninger fra 2016 til og med august 2020. Sager fra 2015 er endnu ikke gennemgået. 

Fødevareminister Mogens Jensen siger: 

Det er en alvorlig fejl, at Fødevarestyrelsen ikke har strammet skruen over for de svineproducenter, der – trods påbud og vejledning – ikke har fulgt spillereglerne, det kan der ikke være to meninger om.

Hvis en landmand ikke formår at nedsætte sit antibiotikaforbrug efter påbud om Gult kort, kan Fødevarestyrelsen påbyde skærpet tilsyn for at komme det høje antibiotikaforbrug til livs. 

I yderste konsekvens kan Fødevarestyrelsen give landmanden et rødt kort, og dermed kræve, at landmanden har færre grise i staldene. Det går typisk ud over landmandens indtjening. Det er muligheden for disse sanktioner, der ikke er vurderet. 

Antibiotikaforbrug nedbragt markant
Gult kort-ordningen har på 10 år været med til at nedbringe antibiotika-forbruget i svinebesætningerne med godt 30 procent. 

Mogens Jensen siger: 

Gult kort-ordningen har overordnet været en stor succes, og har givet myndighederne nogle effektive værktøjer. Men jeg forventer så også, at de bliver brugt i de heldigvis få tilfælde, landmændene ikke følger reglerne.

Fødevarestyrelsen har nu rettet op på den manglende opfølgning på de gule kort, og indledt en gennemgang af kontrollen og sanktioneringen, ikke bare hos svineproducenterne, men på hele veterinærområdet. Fødevarestyrelsen følger aktuelt op på sager fra de seneste 12 måneder. Ældre sager vil Fødevarestyrelsen lade indgå som risikoparameter ved udpegning til fremadrettet kontrol.

Fødevarestyrelsens gennemgang viser, at der i otte sager er sket overtrædelser i 2019-2020. Disse besætninger risikerer nu at blive sat under skærpet tilsyn. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk