Fødevareministeren strammer corona-kontrol på minkfarme

20-09-2020

Efter fund af COVID-19 i et stigende antal minkbesætninger intensiverer Fødevarestyrelsen kontrolindsatsen med uanmeldte besøg og hyppigere overvågning.

Fra mandag d. 21. september kan landets minkfarme få uanmeldt kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. 

Det skal sikre, at personalet på farmene tager de nødvendige forholdsregler med blandt andet brug af mundbind, håndsprit og andre værnemidler. De uanmeldte kontrolbesøg indføres efter, der er fundet COVID-19 i et stigende antal minkfarme lokalt i Nordjylland. 

Fødevareminister Mogens Jensen siger: 

Det er naturligvis bekymrende, at smitten breder sig, og vi skal sikre, at smitterisikoen er så lille som muligt. Derfor har jeg bedt Fødevarestyrelsen om at tage på uanmeldte stikprøvekontroller for at tjekke op på, om de ansatte på landets minkfarme følger myndighedernes anvisninger om brug af værnemidler og andre forholdsregler.

Lovkrav om værnemidler
Siden regeringen i juli vedtog en plan for håndtering af COVID-19-smittede mink-besætninger, har det været et lovkrav, at alle, der færdes i minkbesætninger, skal bruge værnemidler for at undgå smitte mellem mennesker og dyr. 

Hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med den nye kontrolkampagne oplever brud på reglerne, kan konsekvensen blive en politianmeldelse. 

Mere overvågning lokalt
Herudover vil også overvågningen i de nordjyske kommuner Hjørring og Frederikshavn samt i nabokommunerne Brønderslev og Jammerbugt blive yderligere intensiveret, da det er i dette område, der er konstateret et stigende antal smittede farme. 

Ved opgørelsen fredag er der i Hjørring Kommune konstateret i alt 17 smittede besætninger, mens der i nabokommunen Frederikshavn er konstateret tre. 

Hidtil har alle danske minkfarme skulle indsende prøver fra døde mink til testning for COVID-19 hver tredje uge, men i de ramte nordjyske kommuner opjusteres dette nu til, at der skal indsendes prøver fra døde mink til test to gange om ugen. Manglende indsendelse af mink vil medføre øjeblikkelig politianmeldelse.

Formålet med dette er, at vi hurtigere kan finde nye smittetilfælde, og dermed også hurtigere få smitten inddæmmet.

Fødevarestyrelsen har ikke fundet COVID-19 på minkfarme andre steder i landet. 

Fakta

Per 18. september 2020 var 20 minkbesætninger i Danmark registreret smittede med COVID-19, heraf 17 besætninger i Hjørring kommune og tre besætninger i Frederikshavn Kommune. Tre af disse besætninger blev aflivet i juni 2020 – to besætninger i Hjørring Kommune og en i Frederikshavn Kommune.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk