Statens kantiner bliver grønnere

29-10-2020

Med 800.000 daglige måltider udgør de offentlige køkkener en væsentlig del af den samlede CO2 belastning af det offentlige forbrug. Nu vil staten gå foran og servere mere klimavenlig og sund mad i medarbejderkantinerne.

Ansatte i f.eks. ministerier og styrelser eller på politistationer og kaserner vil fremover få serveret væsentligt grønnere frokost i de statslige kantiner. Med regeringens udspil for grønne offentlige indkøb vil der blive skruet op for retter med bælgfrugter, grøntsager og fuldkorn, ligesom menuen to dage om ugen helt vil være dedikeret til det grønne. Mindst 60 % af råvarerne i kantinerne bliver desuden økologiske.

Fødevareminister Mogens Jensen udtaler:

Med 800.000 daglige måltider i de offentlige køkkener, er der et kæmpe potentiale ved at skrue op for det grønne og ned for kødet. Kosten er ét af de steder, hvor vi hver især kan gøre en stor forskel for klimaet, men staten har også et ansvar for at gå forrest.

Og der er noget at hente for klimaet ved, at de statslige kantinekøkkener bliver grønnere. Fødevarer udgør ca. 20 pct. af en danskers gennemsnitlige klimaaftryk. DTU vurderer, at klimaaftrykket fra danskernes mad kan reduceres med 20-30 pct. ved at sammensætte måltider af de klimavenlige alternativer inden for en fødevarekategori, f.eks. kylling frem for oksekød og kartofler frem for ris. Klimaaftrykket kan reduceres yderligere ved at skifte kødet ud med grønt.

Jeg håber, at tiltaget samtidig kan have en positiv afsmittende effekt, og inspirere andre -  både offentlige og private aktører - til at stille grønne krav til deres leverandører.

Statens indkøb skal ikke føre til afskovning
Den nye strategi for grønne offentlige indkøb indeholder også en række ambitiøse krav til, at statens indkøb af en række landbrugsråvarer såsom soja og palmeolie er ansvarligt og afskovningsfrit produceret. Det gælder bl.a. de råvarer, som indkøbes i de statslige kantiner, og som baserer sig på soja og palmeolie. 

Soja bruges blandt andet i foder i landbrugssektoren, og Danmark importerer årligt ca. 1,8 mio. tons soja, hvilket gør Danmark til en af de store importører af soja i Europa. Størstedelen af den danske import af soja kommer fra Argentina og Brasilien, hvor produktionen har ført til massiv afskovning. 

Der sigtes mod, at statens offentlige indkøb skal være afskovningsfri i 2023, hvis det markedsmæssigt kan lade sig gøre og ellers senest i 2025.

Det er vigtigt, at staten går forrest i kampen mod global afskovning og gør sit for at sikre, at de offentlige indkøb i staten ikke er med til at rydde værdifuld regnskov eller anden natur i f.eks. Sydamerika og Sydøstasien. Samtidig sender det også et stærkt signal til danske virksomheder om, at staten tager denne problemstilling seriøst.

Ud over initiativerne i den nye strategi for grønne offentlige indkøb, vil fødevareministeren inden årets udgang præsentere en handlingsplan mod afskovning, der skal adressere den globale afskovning som følge af importen af landbrugsråvarer.

Ny strategi for grønne offentlige indkøb
Hvert år køber det offentlige ind for 380 milliarder kroner. Staten, kommunerne og regionerne sætter samlet set med deres indkøb et klimaaftryk på 12 millioner ton CO2. Det gør de offentlige indkøb til en vigtig forandringsmotor for at nå målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 procent i 2030. Det er første gang i Danmark, at en regering udarbejder en så fokuseret strategi for at gøre det offentlige indkøb mere miljø- og klimavenligt.

Læs hele strategien her

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk