Smittede minkbesætninger skal slås ned

01-10-2020

Der er nu konstateret coronasmitte i 41 minkbesætninger i Nordjylland, ligesom der er mistanke om smitte i yderligere 20 danske minkbesætninger. Regeringen har derfor besluttet at slå besætningerne ned.

På trods af en række forebyggende tiltag, er der på kort tid sket en stor stigning i antallet af minkbesætninger i Nordjylland, som enten er smittede med COVID-19 eller under mistanke herfor.

Smittespredningen hos de nordjyske minkbesætninger udgør efter myndighedernes opfattelse nu så alvorligt et problem, at regeringen har besluttet at aflive smittede besætninger, besætninger hvor der er mistanke om smitte, samt besætninger i den umiddelbare nærhed af de smittede besætninger.

Fødevareminister Mogens Jensen siger: 

Jeg ser selvfølgelig med stor alvor på situationen i Nordjylland, hvor smitten i øjeblikket spreder sig hurtigt. Mit hovedfokus er på at sikre, at de nordjyske minkfarme ikke bliver en smitterisiko for mennesker, og derfor har regeringen besluttet at slå minkene ned.

Myndighederne har med en række forebyggende tiltag forsøgt at inddæmme smittespredningen. Allerede i juli indførte Fødevarestyrelsen en øget smitteovervågning af minkfarmene, ligesom der blev indført krav om øget brug af værnemidler hos de ansatte på farmene. Og fra mandag d. 21 september fik Fødevarestyrelsen mulighed for at komme på uanmeldte kontrolbesøg på farmene. De forebyggende tiltag blev alle indført på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen.

Fødevareminister Mogens Jensen siger:

Myndighederne har iværksat en række forebyggende tiltag med det formål at kunne stoppe spredningen, men det har vist desværre ikke at være tilstrækkeligt, og derfor må vi nu tage dette skridt.

Beslutningen om at aflive minkbesætninger sker på baggrund af myndighedernes vurdering af smitteudviklingen gennem de seneste dage. Baseret på den nuværende situation vil beslutningen kunne medføre aflivning af op imod 100 besætninger, men dette tal afhængige af den fortsatte smitteudvikling og dermed antallet af berørte besætninger. 

Fødevarestyrelsen iværksætter nu planlægningen og gennemførelsen af den besluttede aflivning. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk