Økologisk kvæg skal ikke længere stå bundet i stalden

07-10-2020

Fødevareminister Mogens Jensen vil udfase bindestalde på økologiske bedrifter, hvor kvæg står opbundet. Det sker for at styrke dyrevelfærden.

I 2024 skal det være helt slut med at binde økologisk kvæg i stalde. Det mener Mogens Jensen, som derfor vil udfase alle bindestalde på økologiske bedrifter. Det sker for at sikre dyrevelfærden for økologisk kvæg.  På lidt længere sigt er det også slut med bindestalde på andre bedrifter.

Økologisk kvæg skal ikke stå bundet fast i stalde i Danmark. Derfor skal vi af med bindestalde, som hverken er tidssvarende eller kan garantere, at der er god dyrevelfærd.

Dispensation kræver god dyrevelfærd
Forslaget er en del af den nye økologiforordning, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. Det forventes, at økologiske landmænd, som stadig har en bindestald, kan søge om at få dispensation i en overgangsperiode fra 2022 til 2024, hvis de har færre end 50 køer på bedriften. For at få dispensation skal de kunne vise, at der er god dyrevelfærd på bedriften. 

De økologer, som ikke længere kan have en bindestald, skal ikke have revet deres levegrundlag væk fra den ene dag til den anden. Derfor kan man få dispensation i to år, hvis kvæget har det godt og har gode forhold. På den måde fastholder vi vores høje ambitioner for økologien, og at landmændene har tid til at tilpasse sig til de nye regler og få opgraderet staldene. 

De endelige datoer afhænger af den nye europæiske økologiforordning, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. I Danmark er der ca. 10 bindestalde med økologisk kvæg. 

Fakta

  • Udfasningen gælder alle økologiske bindestalde i Danmark. 
  • Fra 1. januar 2022 forventes der et generelt forbud mod, at økologiske landmænd kan have kvæg i en bindestald. Det er en del af den nye økologiforordning. 
  • Forordningen giver dog mulighed for, at der nationalt kan gives dispensation til bindestalde. Frem til 1. januar 2024 kan danske økologiske landmænd med kvæg i bindestald søge om dispensation, hvis de kan garantere et tilstrækkeligt niveau for dyrevelfærden.
  • Fra 1. januar 2024 er der ikke længere muligt for økologiske landmænd at have bindestald. 
  • Fra 2027 er der et generelt forbud mod bindestalde til malkekvæg i Danmark. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk