Ny tilskudsordning på knap 40 mio. kr. skal sikre ’grønnere’ fisk på middagsbordet

16-10-2020

Fiskeristyrelsen åbner nu tilskudsordningen ’Investeringer i akvakultur’, hvor eksisterende dambrug kan søge tilskud til ombygning af deres anlæg til en grønnere produktion.

Flere og flere forbrugere har fået appetit på fisk som en både sund og klimavenlig spise. Ny tilskudsordning skal bidrage til en grøn omstilling i dambrug-erhvervet, så produktionen på de eksisterende dambrug bliver mere miljøvenlig.

For hvert tons fisk, som akvakultur-erhvervet producerer, reduceres udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale til åer og vandløb. De grønne investeringer skal ligeledes resultere  i en øget produktion, så forbrugerne får flere fisk på middagsbordet, samtidig med at sektorens konkurrenceevne styrkes.

Fødevareminister Mogens Jensen siger:

Jeg er glad for, at vi nu åbner en tilskudsordning, der kan hjælpe akvakulturerhvervet med at gøre deres dambrug grønnere og mere bæredygtige i forhold til miljøet – samtidig med, at vi får en større produktion af fisk.

Tilskudsordningen prioriterer særligt projekter, der omstiller deres anlæg til en mere miljøeffektiv produktion med mindre udledning, og som i langt højere grad genanvender vandet. 

Den samlede tilskudsramme til akvakulturerhvervet udgør 39,4 mio. kr., og ansøgningsrunden åbner den 16. oktober 2020. Ordningen finansieres af tilskudsmidler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond. 

Tilskudsordningen kan søges af eksisterende salt- og ferksvandsdambrug herunder økologiske anlæg samt FREA-anlæg (fuldt recirkulerede anlæg).

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk