Næste års fiskeri i Østersøen skal forhandles på plads

17-10-2020

Fødevareminister Mogens Jensen tager mandag hul på forhandlingerne om næste års fiskekvoter for Østersøen på rådsmødet i Luxembourg. Regeringen vil arbejde for at få en aftale med hjem, der kan give en god balance mellem fiskebestandene og fiskeriet.

Kommissionen har igen i år fremlagt et forslag, der lægger op til nedskæringer. Det gælder for fem ud af de ti kvoter, som fastsættes for Østersøen, mens tre kvoter ifølge forslaget vil være uændrede og kun to med en stigning. Nedskæringerne vil også berøre de danske fiskere i Østersøen.

Parterne står på flere punkter langt fra hinanden, og forhandlinger må derfor forventes at blive både langstrakte og svære.

Fødevareminister Mogens Jensen udtaler: 

Det er vigtigt for mig, at vi når til enighed om en aftale, der vil bidrage til at fastholde og udvikle et bæredygtigt fiskeri. Jeg vil derfor også i det lys arbejde for en balanceret kompromisløsning, der tilgodeser både hensynet til en bæredygtig udnyttelse af de fiskeressourcer, som vi har, og hensynet til de fiskere og omkringliggende samfund, der skal leve af fiskeriet.

Set med danske øjne, vil udfordringen i en samlet aftale især være at få en kvote for torsk i den vestlige Østersø, som svarer til fiskerimuligheder, som den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havforskningsråd, ICES, giver mulighed for i sine anbefalinger. Helt konkret betyder det, at ministeren gerne ser en større kvote end foreslået af Kommissionen, men som stadig vil være inden for den biologiske rådgivning og forvaltningsplanen.

Ministeren udtaler i den forbindelse: 

For vesttorsk ønsker vi kun en højere kvote end Kommissionens forslag, fordi det er inden for rammerne af den biologiske rådgivning og forvaltningsplanen. Jeg er helt opmærksom på, at vi står over for store udfordringer med f.eks. torsk i den østlige Østerø og sild i den vestlige Østersø. Her er der fra Kommissionens side lagt op til store reduktioner, som vi er indstillet på at følge for at få disse bestande til at vokse igen. Derfor har jeg – i dialog med interessenterne – i det forgangne år arbejdet med en handlingsplan for fremtidens fiskeri i Østersøen, som snart vil blive fremlagt.

Det bemærkes, at der for nylig er indgået en aftale med Tyskland om at fange flere fladfisk end rødspætter i tysk farvand i Østersøen, hvilket også gerne skal bidrage til at forbedre nogle fiskeres muligheder i Østersøen. 

Forhandlingerne om fiskerimuligheder i Østersøen finder sted på rådsmødet i Luxembourg for landbrugs- og fiskeriministre den 19.-20. oktober 2020.  

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk