Kvægbønder får økonomisk vitaminindsprøjtning på 65 mio. kroner i 2020

12-10-2020

Fødevareminister Mogens Jensen øger slagtepræmien med 65 mio. kroner allerede i 2020. Det sker for at hjælpe et erhverv, som er presset af blandt andet coronasituationen.

Kvægbønder kan se frem til en økonomisk vitaminindsprøjtning på 65 mio. kroner allerede i 2020. Fødevareminister Mogens Jensen har besluttet at øge slagtepræmieordningen for kalve, stude og kvier, så der i år er 245 mio. kroner i alt. 

Det er en sektor, som er kommet under ekstra hårdt pres under corona. Med de 65 mio. kroner holder vi hånden under et erhverv, som er præget på grund af lave priser. Det er helt afgørende, at vi fortsat producerer kvæg i Danmark – det skal de ekstra penge til slagtepræmieordningen være med til at sikre.

I de seneste år har der været lave priser på slagtekvæg og en øget eksport af kalve. Prisniveauet er også påvirket af Corona-nedlukningerne af restaurantbranchen, fordi det har ført til en lavere efterspørgsel på de dyrere udskæringer, som normalt går til blandt andet restauranter i både ind- og udland.

Hvis antallet af slagtede dyr er på samme niveau som i 2018 forventes det, at forøgelsen på 65 mio. kroner vil medføre en stigning i præmien pr. slagtet dyr fra 768 kr. i 2019 til 1.045 kr. i 2020.

Færre kvægbønder skal dreje nøglen om
Eksporten af spædekalve er i 2019 steget med mere end 25 procent, hvilket er den største eksport siden 2013. I 2019 alene er 10 procent af den samlede slagtekalveproduktion lukket. Der er derfor brug for tiltag, som kan hjælpe sektoren med at opretholde produktionen af slagtekvæg i Danmark. 

Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå, at flere kvægbønder skal dreje nøglen om. Derfor lovede jeg allerede at arbejde for en forøgelse af slagtepræmien på Kvægkongressen tidligere i år. Siden er behovet for en håndsrækning kun blevet større grundet corona-krisen.  Det løfte indfrier jeg nu ved at sikre flere penge til slagtepræmieordningen allerede fra 2020.

Slagtepræmien i 2020 var oprindeligt på 180 mio. kroner. Med de ekstra 65 mio. kroner kan der uddeles 245 mio. kroner for slagtede dyr i 2020. EU-Kommissionen har accepteret forøgelsen af slagtepræmien for 2020, som Landbrugsstyrelsen udbetaler i foråret 2021. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk