Koncernfælles whistleblowerordning indføres i Miljø- og Fødevareministeriet den 1. november 2020

30-10-2020

Pr. 1. november 2020 indføres en koncernfælles whistleblowerordning i Miljø- og Fødevareministeriet. Gennem den har Miljø- og Fødevareministeriets medarbejdere og faste samarbejdspartnere mulighed for - helt anonymt - at oplyse om ulovlige forhold eller alvorlige uregelmæssigheder.

Regeringen har besluttet, at der i hele staten skal være indført whistleblowerordninger fra den 1. november 2020. I Miljø- og Fødevareministeriet er der etableret en central ordning med en whistleblowerenhed i departementet. Vedrører henvendelsen forhold i en styrelse, vil henvendelsen blive videresendt til behandling i den respektive styrelse. Enhver henvendelse vil blive behandlet med fortrolighed og af ganske få medarbejdere i ministeriet. 

Whistleblowerordningen kan være aktuel at benytte, hvis medarbejderen eller den faste samarbejdspartner er vidende om eller har mistanke om ulovlige eller alvorlige uregelmæssigheder, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler eller grov chikane. Det kan også være forhold, der handler om grove eller gentagne overtrædelser af databeskyttelsesloven, miljøoplysningsloven eller retningslinjerne om modtagelse af gaver.

Ønsker man som medarbejder eller fast samarbejdspartner at gøre brug af denne whistleblowerordning, kan man gøre det via en elektronisk webformular eller ved hjælp af et fysisk brev stilet til kontorchef Betina Tradsborg, Koncern Revision og Regnskab i Miljø- og Fødevareministeriets departement. Man vælger selv, om man ønsker at gøre det anonymt.

Du kan læse mere om ordningen her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk