Fiskeriminister tager på nordjysk Brexit-tour

05-10-2020

Afhængigt af udfaldet af forhandlingerne mellem EU og Storbritannien, kan Brexit få store konsekvenser for dansk fiskerierhverv. Fiskeriminister Mogens Jensen besøger mandag en række virksomheder i Nordjylland, der alle kan blive ramt.

Forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien er i sin afgørende fase, men der er stadig ikke landet en aftale. En af de væsentligste knaster er fiskeriområdet, hvor man stadig ikke er enige om hverken adgangen til de britiske farvande for europæiske fartøjer eller kvotefordelingen efter 31. december 2020.

Omkring 40 procent i volumen af de fisk, der bliver landet fra danske fartøjer stammer fra fiskeri i britiske farvande, og de udgør en værdi af ca. 1 mia. kr. årligt. Mandag den 5. oktober besøger fiskeriministeren en række virksomheder i Sæby og Skagen, der alle kan opleve negative konsekvenser som følge af Brexit.

Fiskeriminister Mogens Jensen siger:

Det er vigtigt for mig at fortælle erhvervet, at den danske regering gør alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre, at EU lander så god en aftale som muligt med Storbritannien.  Den ambition deler vi heldigvis med en række andre europæiske lande, og derfor er det også et højt prioriteret punkt for EU's forhandlere. 

Kan ramme fiskerisamfund
Ministeren starter dagen hos Sæby Fiske-Industri, hvor han skal se produktionen. Senere tager han til Danmarks største fiskerihavn i Skagen, hvor han skal besøge et større fiskefartøj og vises rundt på Scandic Pelagic, der forarbejder sild.  
De konkrete konsekvenser af Brexit for dansk fiskerierhverv, fiskeforarbejdningsindustrien og berørte lokalsamfund er endnu svære at vurdere. De afhænger bl.a. af hvorvidt adgangen til britiske farvande for danske fiskere påvirkes, om kvotefordelingen påvirkes, samt om det er muligt at erstatte fiskeriet i britiske farvande med fiskeri i andre farvande, hvis adgangen forsvinder eller reduceres. 

Uanset udfaldet af forhandlingerne, vil rammevilkårene for dansk fiskeri ændre sig efter Brexit. Det medfører selvfølgelig en del usikkerhed, og det forstår jeg godt. Her tænker jeg ikke bare på de mest berørte fiskerihavne i Skagen, Hirtshals, Hanstholm og Thyborøn, men også på de omkringliggende samfund.

Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien går nu ind i den afgørende fase med henblik på at have en aftale på plads fra 1. januar 2021. Regeringen samarbejder tæt med EU's mest berørte medlemsstater på fiskeriområdet, på at sikre, at fiskeri prioriteres højt i forhandlingerne i overensstemmelse med EU's forhandlingsmandat. 

EU har et stærkt forhandlingsmandat, og det mandat bakker jeg naturligvis op om. Et kompromis kræver dog, at begge parter bevæger sig, og jeg følger derfor forhandlingerne så tæt som muligt for at sikre et godt resultat for dansk fiskeri.

Ministerens program mandag d. 5. oktober:
08:35-09:35 Besøg på Sæby Fiske-Industri A/S
10:40-11:40 Besøg på fartøj til pelagisk fiskeri i Skagen
11:40-12:40 Besøg på Scandic Pelagic

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk