Danske fiskere får igen adgang til fiskeri i tysk farvand i Østersøen

16-10-2020

Ny aftale mellem Danmark og Tyskland lander kompromis, så danske fiskere kan søge om adgang til fiskeri i farvandet tæt på den tyske kyst i Østersøen.

En årrække med frustrerende forhold for de danske fiskere i Østersøen er nu slut. Fiskerne kan nu søge om igen at fange andre fladfisk end rødspætter i tysk farvand i Østersøen.

Danmark og Tyskland har i flere år ikke været enige om hvilke regler, som har været gældende i tysk farvand, og den tyske kontrol har derfor ikke givet danske fiskere lov til at fiske efter andet end rødspætter. Det har været frustrerende for nogle fiskere, som kunne have haft bedre fiskerimuligheder med adgang til dette område. 

Nu er det lykkes at lande et kompromis mellem Tyskland og Danmark, som giver mulighed for at danske fiskere kan søge om adgang til tysk farvand.

Fiskeriminister Mogens Jensen siger:

Det er rigtigt glædeligt, at vi efter en lang årrække uden adgang til det tyske område, kan præsentere fiskerne for en forbedring af deres fangstmuligheder i Østersøen, da de nu kan ansøge om adgang til tysk farvand i Østersøen. Det er en hård tid for fiskerne i Østersøen, med vigende kvoter og restriktioner på torskefiskeriet, men aftalen kan forhåbentlig give dem et løft i den rigtige retning.

Tilfredshed hos fiskerne

Også hos fiskerne er der tilfredshed med, at det er lykkedes at lande en aftale. 

Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, siger:

Det har vi arbejdet for og ønsket længe, så vi er glade for at det nu er lykkes at lande en aftale med Tyskland, så danskere fiskere kan få adgang til tysk farvand. Så der skal lyde et tak for indsatsen fra os.

Også Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har været optaget af, at der blev landet en aftale.

Søren Jacobsen, formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO siger:

Vi er rigtig glade for at der er fundet en løsning. Det betyder meget for en del af vores medlemmer, at de nu kan komme tilbage til tysk farvand og fiske.

Bekendtgørelsen som implementerer muligheden for at ansøge om adgang, er netop sendt i en kort høring, og det forventes, at selve ansøgningen for fiskerne kan gå i gang i starten af november. 

Aftalen indeholder en begrænset adgang, så det er vigtigt, at fiskerne kun søger, hvis de skal bruge tilladelsen. Der er plads til 24 fiskere under 12 m og 35 over 12 m med motorkraft på max 221kw. For de fiskere med motorkraft over 221 kw, som har fisket i området i 2019 efter rødspætte, er der også en mulighed for at få tilladelse til at fiske.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk