40 millioner til nye klimaløsninger i landbruget

22-10-2020

Seks projekter skal udvikle ny teknologi og nye metoder, som kan lette landbrugets klimaaftryk. Pengene er en bevilling fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrations-program, GUDP, som støtter projekterne med ca. 40 millioner kroner.

I fremtiden kan vaskerobotter køre rundt i gyllekanalerne mellem hvert hold grise og fjerne alle spor af gødning, som kan give udslip af klimaskadelig metan. Biokul (biochar) lavet af gylle, halm eller træ kan fungere som kulstoflager i landbrugsjorden og samtidig gøre jorden bedre til at holde på næringsstofferne trods mere ekstremt vejr. Og gartnernes danske agurker og tomater kan blive mere klimavenlige med ny energiteknologi i væksthusene. 

Dette er blot nogle af visionerne bag seks nye udviklingsprojekter, som netop har fået bevilget i alt 39,2 millioner fra en særlig klimapulje under Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP. Programmet er dermed med til at sikre grøn omstilling og reduktion af klimabelastningen fra dansk landbrug. Den særlige klimapulje kan også bruges til at tilpasse landbrugsproduktionen til de ændrede vejr- og klimaforhold.
Fødevareminister Mogens Jensen ser frem til at følge landbrugets nye klima-projekter.

Vi har i regeringen store klimaambitioner, der også har fokus på landbruget. Derfor er jeg meget glad og fortrøstningsfuld over, at der har været en helt overvældende søgning til GUDP’s klimapulje. Der er ingen tvivl om, at landbruget tænker innovativt for at komme med i den grønne omstilling.

Landmænd tager klima-handsken op
Dansk landbrug har gode forudsætninger for at udnytte konkurrencefordele ved at tage nye klimavirkemidler i brug og GUDP’s klimapulje understøtter udviklingen af fremtidens klimavenlige og konkurrencedygtige landbrug.

Fødevareminister Mogens Jensen er stolt af, at mange landmænd frivilligt vælger at tage klima-handsken op og er med til at flytte sektoren i en mindre klimabelastende retning. 

GUDP kan gøre en reel forskel ved at give støtte til landbrugssektoren, så erhvervet tør tage en risiko og udvikle og afprøve mindre klimabelastende løsninger. GUDP-projekterne er et stærkt værktøj, som er med til at sikre, at dansk landbrug med minimal klimabelastning kan fastholde sin stærke position på verdensmarkedet.

GUDP-bestyrelsen har udvalgt de seks projekter blandt 20 ansøgere, som til sammen har søgt om 134 mio. kr. til klimaprojekter.

Læs mere om Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk