Udsigt til milliardinvestering i klimaindsats fra landbrugsfond frem mod 2030

04-11-2020

Promilleafgiftsfonden for landbrug har netop tilkendegivet, at den vil arbejde for at styrke støtten til en række klimaprojekter i landbruget.

Der er udsigt til milliardinvestering i udviklingen af et grønnere dansk landbrug.

Det glæder fødevareminister Mogens Jensen at høre, at Promilleafgiftsfonden for landbrug vil arbejde for at øremærke en betragtelig andel af sine årlige bevillinger til klimaprojekter. 

Danmark er et landbrugsland, og for at komme i mål med regeringens ambition om 70 procents reduktion af CO2 i 2030 skal vi have flere virkemidler, der kan hjælpe landbruget i en grønnere retning. Det er helt afgørende. Og derfor glæder det mig meget, at Promilleafgiftsfonden vil investere så massivt i udviklingen af mere miljø- og klimavenlige løsninger.

Ministeren noterer sig desuden, at landbrugserhvervet anerkender regeringens ambitioner og stiller i udsigt, at der vil blive arbejdet ihærdigt på at levere kvalificerede klima-projektansøgninger til Promilleafgiftsfonden.

Fondens beslutning skal nu indarbejdes i fondens kommende strategi for de næste 4 år.

Et mere klimaneutralt dansk landbrug
Fonden vil støtte forsknings- og udviklingsprojekter inden for særligt fire udledningskilder i landbruget. 

Det drejer sig om udvikling og forskning inden for dyrenes fordøjelse som eksempelvis mere klimavenligt dyrefoder, grønnere gødningsformer, forskellige jordes potentiale for optag og udledning af CO2 samt grønnere metoder for håndtering af gylle. 

Regeringen har en klar ambition om, at Danmark skal være et grønt foregangsland. Med udviklingen af de rette løsninger vil et grønnere landbrug ikke kun gavne miljøet og klimaet – det vil også kunne bringe dansk landbrug i det grønne førersæde. Der er brug for et grønt landbrug, der ikke går på kompromis med arbejdspladser og produktion, og derfor skal vi tænke nyt og hurtigt.

Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål er at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling. Fonden har en årlig finanslovsbevilling på 233 mio. kr. 

Fonden vil indfase klimainvesteringerne gradvist. I 2021 afsættes en ramme på 75 mio. kr., i 2022 en ramme på 100 mio. kr., og i 2023 og derefter en ramme på 125 mio. kr. årligt.

Ministeren er tilfreds med, at Promilleafgiftsfonden derved frem mod 2030 kan bidrage med ca. 1 mia. kr. til projekter, som kan støtte udviklingen af løsninger, der inden for kort tid kan bidrage til at reducere landbrugets klimabelastning.

Ministeren ser frem til årligt at blive orienteret om fondens samlede klimabidrag. Første gang i november 2021. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk