Regeringen vil forlænge fristen for minkavlernes "tempobonus"

16-11-2020

Regeringen ønsker at forlænge fristen for aflivning af danske mink under tempo-bonus ordningen fra den 16. til den 19. november.

Over hele landet arbejder minkavlere i disse dage side om side med myndighederne for at få aflivet de danske mink.

Regeringen har noteret sig, at der er et stort ønske om at få udsat fristen for aflivning af alle mink under tempo-bonus ordningen, og vil derfor rykke fristen fra den 16. til den 19. november 2020 kl. 23:59.

Fødevareminister Mogens Jensen siger:

Minkavlerne har ydet en fantastisk indsats, og uden deres samarbejde ville dette enorme arbejde ikke kunne lykkes. Den indsats vil regeringen gerne anderkende og sikre, at de sidste minkavlere får ordentlig tid til at få aflivet de sidste dyr.

Tempo-bonus ordningen betyder, at minkavlere får en bonus for hurtig aflivning af deres dyr. Beløbene i ordningen vil der ikke blive ændret på.

I de syv nordjyske kommuner får minkavlerne 30 kroner per mink, de har aflivet inden den 9. november. I resten af landet modtager avlerne en tempobonus på 20 kroner, hvis de afliver minkene inden den 19. november kl. 23:59.

Tempo er vigtigt for folkesundheden
Selvom fristen bliver forlænget, er tempobonussen et vigtigt element i strategien om at aflive alle danske mink.

Det er stadig regeringens ambition at få aflivet alle mink af hensyn til folkesundheden. På trods af den omfattende indsats der er i gang, bliver minkfarme stadig smittet med covid-19 og smitten breder sig rundt i landet. Sundhedsmyndighedernes vurdering er da også stadig, at et stort reservoir med smitte er bekymrende og til fare for folkesundheden.

Det vil kræve hjemmel i lovgivningen af udbetale tempobonussen. Regeringen forhandler i øjeblikket med Folketingets partier om erstatning til minkavlerne, herunder tempo-bonus.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk