Redegørelser afdækker forløb om COVID19 på minkfarme

18-11-2020

Regeringen præsenterer i dag to redegørelser i relation til Covid19-smitte på danske minkfarme.

Miljø- og Fødevareministeriet har i dag oversendt to redegørelser til Folketinget. 

Den ene redegørelse skal afklare processen omkring forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet. Den anden skal afklare baggrunden for og beslutningen om strategien til bekæmpelse af spredning af COVID-19 i danske minkbesætninger.

Links til redegørelser:
Redegørelse for forløbet vedr. manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink
Redegørelse for Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på sundhedsmyndighedernes risikovurderinger

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk