Nyt statsligt mærke til fisk fanget med respekt for havet og havbunden

02-11-2020

Fiskere, der skåner havmiljøet, kan nu sætte det statskontrollerede mærke NaturSkånsom på deres fisk. Det skal oplyse forbrugerne, støtte kystfiskeriet og beskytte naturen i havet.

Skrubber, rødspætter og andre kystfangede fisk kan fremover få et statskontrolleret mærke på indpakningen.

Med mærket NaturSkånsom går Danmark globalt i front med en statslig mærkningsordning for fisk, der er fanget med naturskånsomme metoder og omtanke for havmiljøet.

Fiskeri- og fødevareminister Mogens Jensen siger: 

Vi kan købe alverdens grøntsager, kornprodukter og kød, hvor det tydeligt fremgår, hvis det er produceret bæredygtigt. Det skal selvfølgelig også gælde for fisk, og derfor er denne her ordning både tænkt som en støtte til forbrugeren, fiskeren og ikke mindst livet i havet.

Et hav af gode grunde
De fiskere, der er med i ordningen, må udelukkende fiske med skånsomme redskaber som eksempelvis langliner, garn og flydetrawl, som skåner det sårbare og værdifulde miljø på havbunden, der er afgørende for et sundt økosystem i havet.

De fisk, der fanges, skal være fra sunde bestande, og fiskerne i ordningen skal bestå et kursus for at sikre friske fisk af den højeste kvalitet.

For at tage bedst mulig vare på vores egen sundhed, vores fælles klima og miljø, kommer vi ikke udenom at lave lidt om på vores madvaner og skære ned på kødet til daglig. Og her er fisk et rigtig godt alternativ. Med mærket sikrer vi høj kvalitet med stor respekt for fiskebestandene og havmiljøet.

NaturSkånsom kan findes på skånsomt fangede fisk fra mandag d. 2. november.

Fakta

Fisk med mærket NaturSkånsom skal leve op til følgende krav:

  • Fisken skal fanges med skånsomme redskaber og være fra en bæredygtig bestand
  • Fiskekutteren må ikke være længere end 17 meter, og fangstrejserne skal være korte
  • Fiskeren skal bestå et kvalitetskursus

Mærkningsordningen vil blive fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra fiskerierhvervet, relevante natur- og miljøorganisationer, forskningsinstitutioner og Fiskeristyrelsen, der skal være med til at sikre, at ordningen lever op til forventningerne om bedre oplysning til forbrugerne, respekt for havmiljøet og udviklingen af det lokale kystnære fiskeri.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk