Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ser dagens lys

23-11-2020

I forbindelse med ministerrokaden den 19. november er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri blevet oprettet som nyt ministerium. Den nye minister Rasmus Prehn oplyser, at organisationen er på plads inden for tre uger.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, har taget hul på sit nye arbejde, der indebærer at skabe et nyt selvstændigt ministerium adskilt fra Miljøministeriet. Sarah Børner er konstitueret som departementschef, og Rasmus Prehn vil være klar med et nyt set-up om senest tre uger og ny departementschef ansat inden jul.

Rasmus Prehn siger:

Det er med en god portion ydmyghed, at jeg går til denne store opgave. Men samtidig er hastigheden helt afgørende. Der er uden tvivl begået fejl. De fejl skal vi med sikker hånd rette op på, ligesom vi skal gøre alt for hurtigst muligt at få genskabt tilliden. Et af de første vigtige skridt bliver at danne et nyt, selvstændigt ministerium med en ny departementschef. Sammen skal vi skabe en ny stærk organisation og kultur, hvor vi har fokus på at skabe tillid, på at samarbejde eksternt og på faglighed.

I løbet af de næste tre uger, vil Rasmus Prehn som minimum have: 

  • Adskillelsen og opdeling fra Miljøministeriet på plads, og få etableret Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som selvstændigt ministerium med en ny organisering. 
  • Et system for genkendelige og solide arbejdsprocesser med særligt fokus på den juridiske kvalitetssikring, så der i fremtiden ikke opstår tvivl om lovhjemmel. 
  • Udarbejdet en konkret punktplan, der skal sikre, at alle sager også giver klare svar på alle centrale spørgsmål.
  • En plan for, hvordan dialog og samarbejde med erhvervet genstartes.

Nu har jeg været gennem redegørelserne flere gange. Der er indlysende, at der er en række fejl og procedureproblemer, som vi skal have rettet op på straks. Men det lyser også i neon for mig, at der kører for mange processer og fagligt forberedende arbejde, som er alt for afkoblet med vores eksterne kommunikation til erhverv og interessenter, til presse og offentlighed og til de politiske processer og politikerne. Det går simpelthen ikke.

Rasmus Prehn, vil derfor også have særligt fokus på den problemstilling de næste uger. 

Konstitueret departementschef
Rasmus Prehn tiltrådte onsdag den 19. november i forbindelse med en ministerrokade foranlediget af, at minister for fødevarer, landbrug, fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling Mogens Jensen måtte udtræde af regeringen oven på kritik af håndteringen af COVID-19 i minkbesætninger. Her blev det også meldt ud, at det nu forhenværende Miljø- og Fødevareministerium bliver til to selvstændige ministerier. 

Stillingen som departementschef i det ny ministerium er slået op og ventes besat inden jul, men afdelingschef for koncern i det tidligere Miljø- og Fødevareministerium Sarah Børner er altså konstitueret som departementschef i det ny ministerium. 

Rasmus Prehn vil som noget af det første række ud til alle partiernes ordførere på området og få deres syn på situationen. 

Landbruget, fiskeriet og fødevaresektoren fortjener et samlet Folketing, der samarbejder om den her dagsorden. Derfor bliver det min opgave i den kommende tid at genopbygge tilliden og samle ordførerne og partier. Det er afgørende med et bredt samarbejde, når afgørende opgaver såsom Brexit og en grøn landbrugsreform venter, og derfor vil jeg også prioritere at komme ud i landet og have dialogen direkte med landmændene, fiskerne og det øvrige erhverv.

Ligestillingsområdet er i forbindelse med rokaden lagt ind under Beskæftigelsesministeriet og det nordiske samarbejde under Udviklingsministeriet.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk