Fødevareminister igangsætter redegørelse af mink-forløb

10-11-2020

Der er på nuværende tidspunkt ikke hjemmel i loven til at aflive alle mink i Danmark, som regeringen meldte ud onsdag den 4. november. Mogens Jensen sætter nu en redegørelse i gang.

Der skal orden i sagerne efter en beklagelig rodet start. 

Da regeringen den 4. november med folkesundheden som øverste hensyn udmeldte at alle danske mink skulle aflives, var det uden lovhjemmel til at kræve aflivning af mink uden for 7,8 km. zonerne.

Det beklager fødevareminister Mogens Jensen, der ikke var orienteret om dette forud for udmeldingen til erhvervet og pressen samme dag, og han beder nu om en redegørelse af forløbet. 

Vi har begået fejl. Det er tydeligt, også når jeg taler med folketingets partier, at der er en del spørgsmål omkring hele den her proces. Derfor vil vi nu lave en redegørelse, der vil blive oversendt til Folketinget. Her vil der blive redegjort for hele forløbet, så alle kan orientere sig.

Folkesundheden først
Regeringens beslutning om at aflive alle mink i Dannmark faldt ovenpå en trusselsvurdering fra sundhedsmyndighederne, der lød, at minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner. 

Regeringen har i dag fremsat et lovforslag, der skal gøre operationen mulig.

Det er afgørende for mig at få behandlet lovforslaget hurtigt, så de danske minkavlere kan få klarhed over den juridiske hjemmel, særligt da lovforslaget ud over at give hjemmel til at aflive raske dyr uden for zonerne, også bemyndiger ministeren til at yde erstatning og kompensation til minkavlerne.

Redegørelsen forventes at være klar onsdag d. 18. november 2020. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk