Styrket fokus på LGBTI-børn og unges trivsel i Norden

12-05-2020

Nyt projekt skal finde de indsatser, der bedst hjælper unge, som udsættes for psykisk vold, eksklusion eller mobning i skolen på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Et nyt, unikt projekt skal samle og dele viden om, hvordan børn og unge i Norden bedst hjælpes, når de har det svært pga. deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen siger: 

Alt for mange børn og unge mistrives i skolen, bliver mobbet eller ekskluderes, fordi de har en anden seksuel orientering eller kønsidentitet. Og vi har set, at der i gruppen af LGBT-børn og -unge ses selvmordsforsøg helt ned under 12-års alderen. Det er slet ikke i orden.

De nordiske landes ligestillingsministre har på et møde i dag besluttet at indsamle viden om de mest lovende indsatser målrettet LGBTI-børn og unge. Indsatserne skal dernæst deles på tværs af de nordiske lande til fagpersoner, myndigheder og civilsamfundsorganisationer, så de kommer alle LGBTI-personer i Norden til gode. 

Deler vi vores viden, kan vi bedre udvikle indsatser, der virker. Alle uanset seksuel orientering eller kønsidentitet - og ikke mindst børn og unge - skal kunne være trygge, ved at være, som de er.

Mange LGBTI-personer mistrives i skolen og har svært ved at være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Internationale undersøgelser viser, at mange har været udsat for psykisk vold, eksklusion eller mobning i skolen. 

En dansk undersøgelse viser, at der i gruppen af LGBT-personer ses selvmordsforsøg helt ned under 12-års alderen, mens der i den heteroseksuelle kontrolgruppe ikke er nogen, der har forsøgt selvmord i så tidlig en alder. Derfor er der behov for at dele viden med de andre nordiske lande om indsatser, der tidligt sætter ind i forhold til at forbedre trivslen blandt LGBTI-børn og -unge. 

Der afsættes 400.000 kroner til projektet.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk