Rapport om miljøpåvirkningen fra løsdriftsstalde med dybstrøelse

20-05-2020

Miljø- og Fødevareministeriet har af Teknologisk Institut fået udarbejdet en undersøgelse af miljøpåvirkningen fra løsdriftsstalde med dybstrøelse.

Rapporten er udarbejdet med det formål at få opdateret den faglige viden om miljøpåvirkningen, i form af potentiel nedsivning af næringsstoffer, fra eksisterende stalde indrettet efter forskrifterne i de to byggeblade; ’Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr mv. på dybstrøelse’ og ’Etablering af stalde uden fast bund og med dybstrøelse til får og geder til mælke- og kødproduktion’.

Som led i rapporten er der gennemført interviews med erhvervets organisationer. Der er herudover taget jordprøver af jordlagets øverste 90 cm i stalden under dybstrøelsesmåtterne på 13 forskellige bedrifter med varierende driftsformer, som er analyseret for ammonium og nitrat. 

Rapporten kan læses her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk