Over fire mio. kroner ekstra til frisk frugt, grønt og mælk i skolen

13-05-2020

Fra august kan endnu flere børn få frugt, grønt eller mælk i løbet af skoledagen. Der er for over fire mio. kroner ekstra i de to ordninger i det kommende skoleår. Dermed kan endnu flere børn se frem til frugt, grønt eller mælk hver eneste skoledag.

Fra næste skoleår kan flere skoleelever se frem til at kunne nyde dejlig kold mælk, en pære eller en gulerod i frikvarteret. 

Der er nemlig afsat mere end fire mio. kroner ekstra til skolefrugt og skolemælk i forhold til det nuværende skoleår.

Fødevareminister Mogens Jensen siger:

Vi har arbejdet på at få flere penge til vores skolefrugt og skolemælk, så endnu flere af skolebørnene kan få frugt, grønt og kold mælk i skoletiden. Det gør ikke kun, at der er færre usunde snacks i frikvartererne. Det giver også børnene en viden om, hvad nærende mad er og hjælper dem med at træffe gode og sunde madvalg både nu og i fremtiden.

Formålet med ordningerne for skolefrugt og skolemælk er at lære børn og unge om sunde kostvaner samtidig med, at man sørger for at give dem sunde mellemmåltider i skoletiden. En evaluering af skolefrugtordningen, som Landbrugsstyrelsen har fået udarbejdet, viste bl.a., at et daglig skud frugt gør, at skoleelever spiser færre usunde snacks, mens de er i skole. 

Ifølge evalueringen indtager børn og unge, der deltager i skolefrugt og grøntordningen i gennemsnit 47 kalorier om dagen fra usunde snacks i skoletiden, imens elever, som ikke deltager i skolefrugtordningen indtager 57 kalorier fra usunde snacks. Uden for skoletiden er det henholdsvis 94 og 104 kalorier.

Landbrugsstyrelsen har i august 2019 indført faste satser for tilskuddene til hvert enkelt stykke skolefrugt og hver karton skolemælk. Det har gjort det lettere for skoler, kommuner og leverandører at søge støtte til de sunde snacks og mælk i skolerne.

Lige nu kan skoler, leverandører og kommuner søge om at blive en del af skolefrugtordningen – det håber jeg, at mange vil benytte. Ordningen gavner særligt børn fra dårligere stillede hjem, fordi de oftere præsenteres for frugt og grønt, end de ellers ville. Med de faste satser er det endda blevet lettere at være med i ordningerne.

Ordningerne er fuldt finansieret af EU. Ansøgningsrunden for tilskud til skolefrugt til næste skoleår lukker d. 15. maj 2020. Tilskud til skolemælk i det kommende skoleår kan søges næste gang fra d. 1. januar 2021. Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Fakta

Skolefrugt:

 • Skolefrugtordningen er tildelt yderligere 3,3 mio. kroner. 
 • Der er i alt 16,8 mio. kroner i ordningen i skoleåret 2020/2021.
 • Tilskudssatsen for et stykke frugt eller grønt er mellem:
  • 0,52 og 2,75 kroner for konventionel frugt og grønt.
  • 0,82 og 3,20 kroner for økologisk frugt og grønt.

Skolemælk:

 • Skolemælk-ordningen er tildelt yderligere 0,9 mio. kroner. 
 • Der er i alt 11,8 mio. kroner i ordningen i skoleåret 2020/2021.
 • Tilskudssatsen for 0,25 liter mælk er mellem:
  • 0,48 og 0,74 kroner for konventionel mælk.
  • 0,68 og 0,83 kroner for økologisk mælk.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk