Nyt partnerskab: Mere klimavenlig mad i kommunale gryder

20-05-2020

Aarhus og Københavns kommuner vil reducere klimaaftrykket fra maden i de kommunale vuggestuer, skoler, sociale tilbud og plejehjem med 25 procent. Et nyt partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal hjælpe maden i en mere klimavenlig retning.

Grønnere, velsmagende og sunde måltider – uden madspild. Det er fokus for et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Aarhus Kommune og Københavns Kommune, som nu går sammen i et statsligt-kommunalt samarbejde om klimavenlige måltider. Målet er at understøtte de to kommuners ambition om at barbere 25 procent af klimabelastningen i mad- og måltidsproduktionen senest i 2025. Det er hensigten, at resultaterne af samarbejdet også skal kunne bruges af andre kommuner.

For at nå målet skal partnerskabet udvikle nye metoder og løsninger, der kan hjælpe bl.a. de kommunale køkkener med eksempelvis at få mere grønt i gryderne og skære ned på madspildet.

Fødevareminister Mogens Jensen siger:

Den grønne omstilling skal finde vej til vores tallerkner, og det nye partnerskab kan få mere grøn, sund og klimavenlig mad ud til rigtig mange gennem de offentlige køkkener, som samtidig kan vise, at klimavenlige og planterige måltider også kan smage godt. Ved at staten og kommuner arbejder tæt sammen, skal vi i fællesskab udvikle nogle konkrete værktøjer, der kan bruges i køkkenerne i alle landets kommuner, og som også kan virke som inspiration for den private foodservicesektor.

Resultaterne af arbejdet vil blive gjort offentligt tilgængeligt, så andre, der ønsker at gøre deres mad- og måltidsproduktion grønnere, kan få glæde af arbejdet. 

Som et middel til at gøre måltiderne mere klimavenlige skal partnerskabet blandt andet udvikle vejledninger til, hvordan kommunerne kan komme i gang med at opgøre madspild. Samtidig er det målet at udvikle et værktøj eller fælles datagrundlag, som kommunerne kan bruge til at beregne klimaaftrykket af deres måltider. 

Klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen siger:

Klimavenlig mad i alt fra vuggestuer til plejehjem skal være en selvfølge i fremtidens grønne samfund. Derfor giver det her partnerskab rigtig god mening og sikrer samtidig, at kommunerne fra begyndelsen kan få undersøgt mulighederne for en fælles metode til at beregne klimaaftrykket.

Brugen af indkøbsaftaler som redskab til at sikre mere klimavenlig mad er et andet område, som partnerskabet vil beskæftige sig med.

Overborgmester Frank Jensen siger:

Vi har haft stor succes med at omstille til økologi i Københavns Kommune og har nu sat endnu et ambitiøst mål om mere klimavenlige måltider. Kommunerne er nogle af de helt store indkøbere af fødevarer, derfor vil vi i partnerskabet se på, hvordan vi kan påvirke fødevareproduktionen i en mere klimavenlig retning ved hjælp af vores indkøbsaftaler. Så vi kan udvikle endnu sundere, grønnere og lækrere mad til børn, voksne og ældre i kommunernes institutioner.

Partnerskabet vil også arbejde med at ruste køkkenmedarbejdere til arbejdet med klimavenlige måltider gennem kommunikationstiltag. 

Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard siger:

Vi har nogle dygtige medarbejdere i vores køkkener, som nu får en vigtig opgave med at lave mere klimavenlig mad. De har før vist, at de har evner og gå-på-mod til at løse nye udfordringer – senest med omlægning til økologi. Samtidig er de faglige fyrtårne, der sikrer, at maden både er god for kroppen og en smagfuld stund i løbet af dagligdagen. 

Fakta

  • Partnerskabet forløber indtil udgangen af 2020. 
  • Aarhus Kommune køber årligt fødevarer for ca. 136 mio. kr., mens Københavns Kommune køber årligt fødevarer for næsten 300 mio. kr. til byens skoler, sociale tilbud, plejehjem og daginstitutioner og serverer dagligt 70.000 måltider til børn, ældre og udsatte københavnere. 
  • I 2019 vedtog Københavns Kommune en ny mad- og måltidsstrategi med et mål om at reducere klimaaftrykket fra kommunens måltider med 25 procent. 
  • I 2019 vedtog Aarhus Kommune en klimapolitisk fødevarestrategi, der bl.a. indeholder et mål om, at klimaaftrykket af de indkøbte fødevarer skal mindskes med 25 procent.
  • Aarhus Kommune har gennemført en ambitiøs omlægning af de offentlige køkkener til 60 pct. økologi, som er gennemført inden for det eksisterende budget. Københavns Kommune har tilsvarende gennemført en ambitiøs omlægning, så næsten 90 pct. af maden i de kommunale måltider i dag er økologisk.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk