Nyt idékatalog med indsatser til at bekæmpe plastikforurening i havet

13-05-2020

Miljø- og Fødevareministeriet har fået udarbejdet et virkemiddelkatalog for forebyggelse og fjernelse af marint affald.

COWI har udarbejdet virkemiddelkataloget for marint affald for Miljø- og Fødevareministeriet. Virkemiddelkataloget er en opfølgning på første del af Danmarks Havstrategi II, hvor det bl.a. fremgår, at mængden af marint affald skal reduceres væsentligt, og at der skal udarbejdes et katalog over mulige og målrettede virkemidler.

Afdækningen af relevante virkemidler er primært baseret på interviews af en lang række interessenter, herunder aktører relateret til havne, fiskeri, rederier, turisme, NGO’er, kommuner, forskningsinstitutioner og regionale havkonventioner. Efterfølgende er 10 virkemidler udvalgt på baggrund af en række fastlagte kriterier. Bl.a. har der i udvælgelsen været fokus på konkrete og implementerbare virkemidler, der har potentiale for væsentlig reduktion af marint affald på strande og havbunden. 

De 10 udvalgte virkemidler er beskrevet i forhold til problemstilling og løsning, mulige effekter (reduktion af affald), økonomiske konsekvenser samt barrierer og usikkerheder. De udvalgte virkemidler fokuserer primært på indsatser, som kan foretages fra dansk side, men relevante virkemidler, som kræver internationalt samarbejde er også medtaget. De udvalgte virkemidler er ikke en udtømmende liste over egnede virkemidler, men skal ses som et supplement i forhold til allerede kendte virkemidler. 

Rapporten vil blive anvendt af MFVM i det videre arbejde med udvikling af et indsatsprogram under Danmarks Havstrategi (EU's havstrategidirektiv).  Indsatsprogrammet skal være klar i 2021. 

Rapporten kan findes her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk