Minister: Flere tobis-kvoter til fiskerne

27-05-2020

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at give det trængte fiskerierhverv mulighed for at fiske op til 10 pct. over dette års tobis-kvoter.

Danske fiskere melder om godt tobis-fiskeri i år – især kystnært. Faktisk så godt, at de mange steder allerede har fisket kvoterne for 2020. For at få det meste ud af det sæson-betonede fiskeri efter tobis inden for de gældende muligheder inden for den fælles fiskeripolitik ønsker fiskerierhvervet, at anvende alle muligheder for at optimere tobisfiskeriet i år.

Derfor er et bredt flertal af Folketingets partier nu enige om, at give fiskerne mulighed for at fiske op til 10 pct. ud over dette års tobis-kvoter mod at mængder der fiskes ud over årets kvoter fratrækkes i næste års tobiskvoter. 

Fødevareminister Mogens Jensen siger: 

Jeg er glad for at et bredt flertal af Folketingets partier står sammen om at give fiskerierhvervet denne mulighed for at fiske op til 10 % ud over dette år kvoter. På den her måde optimerer vi tobisfiskeriet i år uden at gå på kompromis med den biologiske rådgivning.

Efter de gældende regler er der i EU’s fælles fiskeripolitik mulighed for år-til-år fleksibilitet på 10 % for bestande omfattet af landingsforpligtelsen. Det vil sige, at der er mulighed for både at overføre 10% fra det foregående år, og låne en mængde svarende til 10% af indeværende års kvote fra det kommende år. Og det er altså den mulighed, man nu udnytter. 

Tobisfiskeriet begyndte den 1. april og er attraktivt for flere typer fartøjer, da det ikke er påvirket af de generelt vigende afsætningsmuligheder som følge af corona-krisen. Det vil f.eks. være attraktivt for fartøjer, der normalt fisker efter jomfruhummer midlertidigt at omlægge fiskeriet til tobis.

Corona-krisen har betydet en markant tilbagegang for afsætningsmulighederne og dermed faldende priser for en række arter, der er vigtige for dansk fiskeri. Det er ikke tilfældet for tobis, der afsættes til fiskemelsindustrien, og derfor kan komme et trængt erhverv til undsætning.

Kvotefleksibiliteten sker ved at forhøje IOK-fartøjernes fiskerimuligheder for de enkelte forvaltningsområder (område 1r, 2r, 3r og 4), som fordeles på de enkelte fortøjer i forhold til promilleandele inden for de enkelte forvaltningsområder. Fiskerimulighederne for tobis vil derudover blive øget ved uddeling af reservemængder i Fiskefonden for forvaltningsområderne 1r, 2r, 3r og 4. 

Forvaltningsområder for tobis:

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk